Seznam integrálů exponenciálních funkcí

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam integrálů (primitivních funkcí) exponenciálních funkcí.

Seznamy integrálů
kde
(Gaussův integrál)
( je modifikovaná Besselova funkce prvního druhu)