Seznam integrálů racionálních funkcí

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam integrálů (primitivních funkcí) racionálních funkcí.

Seznamy integrálů
Jakoukoliv racionální funkci lze integrovat výše uvedenými rovnicemi a metodou rozkladu na parciální zlomky, rozkladem racionální funkce na sumu výrazů ve tvaru:

.