Scriptum.cz

Webový portál scriptum.cz[1] je jeden z projektů Sdružení občanů Exodus[2] a jeho předsedy Miroslava Svobody v Plzni a Třemošné, fungující od roku 2007. Projekt digitalizuje a zdarma zpřístupňuje hlavně samizdatové a exilové tiskoviny.[3] V Třemošné u Plzně k tomuto účelu funguje chráněná digitalizační dílna. Zaměstnanci, převážně vozíčkáři, zde do počítačové podoby převádějí kromě toho také knížky, časopisy, fotografie, diapozitivy, kroniky, videokazety a další.[4]

Datový obsahEditovat

Portál obsahuje 56 samizdatových a 29 exilových kompletních českých titulů[5], přičemž jeden titul může obsahovat periodikum vycházející i desítky let. Dalších 81 samizdatových a 203 exilových titulů (srpen 2022) jsou průběžně doplňovány. Metadata jsou převzata z externích zdrojů.[6]

K dispozici jsou například exilové časopisy Svědectví, římské Studie, Hlas domova a další tituly. Jsou zde i samizdatové Informace o Chartě 77, Informace o církvi, Revolver Revue, Vokno, Pevná hráz, Host a další periodika.[7] Scriptum.cz je kromě pražské knihovny Libri prohibiti obvykle jediné místo, kde jsou tyto dobové dokumenty veřejně dostupné zájemcům z celého světa.[3] Dále jsou zde slovenská samizdatová periodika, např. Altamira[8], jakož i informační panely o historii slovenského samizdatu[9]. Sbírka obsahuje i bibliografické soupisy, katalogy samizdatových a exilových periodik a monografií[10], kompletní dokumenty Charty 77[11], Sdělení, dokumenty Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných[12] a řada dalších.

Web také obsahuje přehled pseudonymů a značek, užívaných v exilové a samizdatové literatuře[13].

Obsahuje i základní texty[14] odporu proti komunismu, např. Manifest Českých dětí Návrat krále, základní prohlášení Charty 77, Havlova Moc bezmocných, Manifest Hnutí za občanskou svobodu, Několik vět, Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů (31 bodů), Zpráva K 231, Jirousova Zpráva o III. českém hudebním obrození.

Je obsažena rovněž takzvaná úřední produkce. Šlo buď o čisté podvrhy StB, tvářící se jako běžná čísla exilových novin (České slovo 1958/7, Svědomí - příloha Československé cesty 1985 a 1988) nebo je přímo pod krytím vydávali (Hlas domova 1955-57, Krajanské noviny od 1972) nebo o tiskoviny režimem vytvořených organizací (Informbyro, Pacem in terris, Čs. společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí) ap.[15] Dění v listopadu 1989 popisují periodické tiskoviny českých Občanských fór, a k Plzeňsku navíc množství dobových dokumentů, stanovisek, prohlášení, proslovů a zpráv o dění v listopadu/prosinci 1989.[16] Systematicky se Scriptum.cz zabývá knižními edicemi při samizdatových/exilových periodikách, případně samostatných (např. Arch-scout)[17].

Výběrově se Scriptum věnuje monografiím (např. Josef Florian, Jiřina Fuchsová, Oto Mádr, Hana Gerzanicová)[18] a jiným zemím středovýchodní Evropy. Obsahuje např. samizdaty Kronika katolické církve na Litvě (1972-89)[19], ruskou Kroniku současných událostí (vycházela 1968-83)[20], ruskou Antologii samizdatu[21]. Cenné jsou rovněž sbírky 165 ruských exilových monografií[22], soupisy činnosti československých subjektů, pomáhajících ukrajinské a ruské emigraci po r. 1917[23], bibliografie prací ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v Československu 1918-45[24].

Papírové originály, které portál zpracovává, jsou převážně z fondů pražské knihovny Libri prohibiti. Ty v roce 2013 získaly statut Memory of the World, udělovaný UNESCO. V Česku má tento statut jen 7 dalších souborů – archiv Leoše Janáčka, středověké rukopisy ap.[25][26]

Web je smluvně archivován českou Národní knihovnou[27]. Odkazují na něj i bibliografické záznamy katalogu Aleph Ústavu pro českou literaturu Akademie věd[28].

K obsahu a činnosti scriptum.cz či samizdatové/exilové literatury obecně provedl Miroslav Svoboda přednášky na různých konferencích a setkáních, např. Opus bonum v Praze 14. 10. 2017[29], Samizdat, exil a cenzura 25. 9. 2019 v Plzni[30], Den samizdatu v Bratislavě 12. 10. 2020[31] a jinde.

Den samizdatuEditovat

Mezinárodní Den samizdatu - 12. říjen byl vyhlášen 12. 10. 2016 v pražské Libri prohibiti českými a slovenskými vydavateli/historiky samizdatu (Ján Šimulčík - samizdat.sk, Jiří Gruntorád - libriprohibiti.cz, Miroslav Svoboda - scriptum.cz) a další. 12. října 1988 se totiž čeští a slovenští vydavatelé samizdatu společně zasadili za propuštění Ivana Polanského (1936-2015), odsouzeného ke čtyřem letům vězení právě za vydávání samizdatu. A to ojedinělým způsobem - 92 jich s uvedením plných jmen a názvu samizdatu, který vydávali, napsalo komunistickému prezidentu Husákovi: "Činíme totéž co Ivan Polanský. Vyzýváme vás, abyste buď jeho propustili na svobodu, nebo osvědčili důslednost své zvrácené spravedlnosti tím, že uvězníte nás všechny."[32]

Na Slovensku byl Den samizdatu vyhlášen jako Pamätný den v roce 2020[33]. Již od roku 2017 v Bratislavě každoročně Ústav pamäti národa pořádá u příležitosti Dne samizdatu konference.[34][35][36][37][38][39][40][41][42].

Technické provedeníEditovat

Tituly naskenovaných knih, novin a časopisů jsou ve formátu .pdf a .djvu. Pdf soubory jsou většinou digitalizovány metodou OCR, takže text je možno kopírovat nebo v něm vyhledávat.

Za rok 2021 měl web 36.000 unikátních návštěvníků z celého světa (50.000 návštěv, staženo 1037 GB dat)[43].

Na webu si lze objednat upozornění na nově doplněné stránky (RSS).

ReferenceEditovat

 1. Scriptum.cz (homepage)
 2. scriptum.cz. www.exodus.cz [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 3. a b Český rozhlas Dvojka: Východiska Miroslava Svobody, 14. listopad 2015
 4. R.Musílek: Už nejsme exoti, čas. Můžeš, 24.2.2021
 5. scriptum.cz, záložka Komplet, cit. srpen 2022
 6. J. Posset: Česká samizdatová periodika 1968-1989, Legenda k údajům o samizdatových titulech
 7. Český rozhlas Plus: Scriptum – nenápadné úložiště národní paměti, 21. březen 2020
 8. Altamira. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-04]. Dostupné online. 
 9. Základní info o slovenském samizdatu. scriptum.cz [online]. Zpracoval Pavol Hric 2016 [cit. 2022-09-04]. Dostupné online. 
 10. pomůcky k periodikám. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 11. Charta 77: Dokumenty 1977–89. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 12. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 13. Pseudonymy a značky užívané v exilové a samizdatové literatuře. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 14. ZÁKLADNÍ TEXTY. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-08]. Dostupné online. 
 15. ÚŘEDNÍ PRODUKCE. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-04]. Dostupné online. 
 16. Listopad 1989. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-04]. Dostupné online. 
 17. EDICE, KNIŽNÍ ŘADY. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-04]. Dostupné online. 
 18. MONOGRAFIE. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-05]. Dostupné online. 
 19. Kronika katolické církve na Litvě / Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 20. Kronika současných událostí / Хроника текущих событий. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 21. Antologia samizdata / Антология самиздата. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 22. Ruské exilové monografie. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 23. Československá pomoc ruské a ukrajinské emigraci 1924. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 24. Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v Československu 1918-45. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 25. Sbírka českého a slovenského samizdatu - Paměť světa - UNESCO | Scriptum.cz. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-04]. Dostupné online. 
 26. Czech Republic - Memory of the World Register | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. webarchive.unesco.org [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 27. wayback.webarchiv.cz [online]. [cit. 2022-09-08]. Dostupné online. 
 28. Vyhledávání v katalogu. vufind.ucl.cas.cz [online]. [cit. 2022-09-03]. Dostupné online. 
 29. OPUS BONUM » Blog Archive » OBČANSKÁ SPOLEČNOST (45. setkání, sobota 14. října 2017) - laické katolické sdružení [online]. [cit. 2022-09-04]. Dostupné online. 
 30. Konference samizdat, exil a cenzura. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje [online]. [cit. 2022-09-04]. Dostupné online. 
 31. videozáznam konference v Univerzitnej knižnici v Bratislavě, začátek 1:14:16 - https://www.youtube.com/watch?v=0Igx3ayFqfk
 32. Výbor solidarity s Ivanem Polanským [online]. 1988-10-12 [cit. 2022-09-04]. Dostupné online. 
 33. GELINGER, Tomáš. Slovensko si po prvý raz pripomína Deň samizdatu ako pamätný deň. Správy RTVS [online]. 2021-10-12 [cit. 2022-09-04]. Dostupné online. (slovensky) 
 34. Den samizdatu. scriptum.cz [online]. [cit. 2022-09-04]. Dostupné online. 
 35. HTTP://KARAC.SK, Design and development: Juraj Karáč, juraj@karac sk. Deň samizdatu - 12. október. Ústav pamäti národa [online]. [cit. 2022-09-08]. Dostupné online. (slovensky) 
 36. HTTP://KARAC.SK, Design and development: Juraj Karáč, juraj@karac sk. Program a pozvánka na konferenciu Deň samizdatu. Necenzurovaná tlač pred Novembrom 1989. Ústav pamäti národa [online]. [cit. 2022-09-08]. Dostupné online. (slovensky) 
 37. HTTP://KARAC.SK, Design and development: Juraj Karáč, juraj@karac sk. Tvorcovia, distribútori a historici diskutovali v Bratislave o samizdate. Ústav pamäti národa [online]. [cit. 2022-09-08]. Dostupné online. (slovensky) 
 38. HTTP://KARAC.SK, Design and development: Juraj Karáč, juraj@karac sk. Program a pozvánka na konferenciu Deň samizdatu 2019. Samizdaty a kríza komunistického režimu. Ústav pamäti národa [online]. [cit. 2022-09-08]. Dostupné online. (slovensky) 
 39. HTTP://KARAC.SK, Design and development: Juraj Karáč, juraj@karac sk. Konferencia a stretnutie ku Dňu samizdatu. Ústav pamäti národa [online]. [cit. 2022-09-08]. Dostupné online. (slovensky) 
 40. HTTP://KARAC.SK, Design and development: Juraj Karáč, juraj@karac sk. Deň samizdatu 2020 - Samizdaty v strete s bezpečnostným aparátom režimu. Ústav pamäti národa [online]. [cit. 2022-09-08]. Dostupné online. (slovensky) 
 41. HTTP://KARAC.SK, Design and development: Juraj Karáč, juraj@karac sk. Deň samizdatu 2020 na YouTube. Ústav pamäti národa [online]. [cit. 2022-09-08]. Dostupné online. (slovensky) 
 42. HTTP://KARAC.SK, Design and development: Juraj Karáč, juraj@karac sk. Konferencia a pamätný deň SR: Deň samizdatu 2021. Pocta samizdatu. Ústav pamäti národa [online]. [cit. 2022-09-08]. Dostupné online. (slovensky) 
 43. měřeno AWStats

LiteraturaEditovat

 • Dvě desetiletí před listopadem 89: sborník. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. Historia nova. ISBN 978-80-85800-09-8.
 • ANTON, Miroslav. Listopad 1989 v Plzni. V Plzni: NAVA, 1999. ISBN 80-7211-063-2.
 • Rok 1989 v Plzni a západních Čechách: [sborník]. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-55-4.
 • VANĚK, Miroslav a Pavel URBÁŠEK, ed. Vítězové? Poražení?: životopisná interview. Praha: Prostor, 2005. Obzor (Prostor). ISBN 80-7260-142-3.
 • PETROVÁ, Jana. Zapomenutá generace 80. let 20. století: (nezávislé aktivity a samizdat na Plzeňsku). Plzeň: Jana Petrová ve spolupráci se Sdružením občanů Exodus, 2009. ISBN 978-80-254-4112-1.
 • Deník: Od samizdatu k pomoci handicapovaným, 11.12.2009, oddíl Publicistika, rozhovor
 • Česká literatura: Samizdat. 2016. Praha: Ústav pro českou literaturu AV, 2016, 816-997. ISSN 0009-0468.
 • PŘIBÁŇ, Michal, Eduard BURGET, Marta Edith HOLEČKOVÁ, et al. Český literární samizdat 1949-1989: edice, časopisy, sborníky. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2903-4.
 • BENÁKOVÁ, Marie. Exilové periodikum Nový život (1949-2001). Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3872-0.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat