Otevřít hlavní menu

Sasko (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Sasko je:

  • státní útvar různého rozsahu existující od roku 1423 (Saské kurfiřtství, Saské království, Svobodný stát Sasko) a dnes německá spolková země Sasko viz Sasko
  • středověké kmenové vévodství existující do roku 1180, viz Sasko (vévodství)
  • Saské kurfiřtství existující do roku 1806 viz Kurfiřtství saské
  • bývalá pruská provincie, předchůdce Saska-Anhaltska, viz Provincie Sasko

Různá saská a durynská knížectví, vévodství a velkovévodství – tzv. ernestinská vévodství – v abecedním pořadí: