Sasko (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Sasko je:

Různá saská a durynská knížectví, vévodství a velkovévodství – tzv. ernestinská vévodství – v abecedním pořadí: