Vznik vídeňské S-Bahn lze spojit už s koncem 19. století, když začala být tehdejší vídeňská předměstí postupně propojována s centrem města tehdy novým dopravním prostředkem - železnicí. Na rozdíl od státních drah tehdejší monarchie se jednalo o dráhu lokálního významu neboli městskou dráhu (německy Stadtbahn, S-Bahn). Původní parní trakci nahradil později elektrický pohon.
Když začalo být roku 1976 budováno vídeňské metro, některé linky vídeňské městské dráhy byly přestavěny pro účely metra (typicky např. současná linka U6 vídeňského metra, zatímco jiné linky dodnes spravují Rakouské spolkové dráhy (Österreichische Bundesbahnen) (např. železniční trať spojující stanice Wien Praterstern, Wien Mitte a Wien Hauptbahnhof; zde také v současné době prochází nejvíce linek S-Bahn).
V současnosti je pojem vídeňské S-Bahn chápan jako prostředek rychlého propojení sídel vídeňské aglomerace a všech 13 linek je provozováno v rámci současného systému vídeňské integrované dopravy (Verkehrsverbund Ost-Region). Na železničních tratích, které procházejí v blízkostí centra Vídně, jsou díky tomu souběžně vedeny vlaky S-Bahn a regionální vlaky (R, Regionalzug). Vlaky S-Bahn jsou vedeny převážně elektrickými jednotkami a pohybují se pouze v rámci vídeňské aglomerace. Naproti tomu regionální vlaky oblast vídeňské aglomerace typicky přesahují, jsou obvykle složeny z lokomotivy a několika osobních vozů 2., popř. i 1. třídy a jejich ekvivalentem u nás je kategorie osobní vlak. Některé z těchto regionálních vlaků dokonce překračují hranice států a zajíždějí např. do Znojma nebo Břeclavi. Výjimku z tohoto uspořádání tvoří linka S 45 procházející severozápadním okrajem města, které spojuje stanice Wien-Hütteldorf a Wien-Handelskei, neboť na této lince jezdí pouze vlaky S-Bahn.


Externí odkazyEditovat