Rekonstruktivní judaismus

Rekonstruktivní judaismus začal s rabi Mordechajem Kaplanem, který se narodil v Litvě roku 1881. Tento typ judaismu, určený pro potřeby amerického života, je úzce spjatý s přírodou a touhou člověka po řádu. Rekonstruktivní hnutí je velmi blízké konzervativnímu judaismu.