Onkogen

(přesměrováno z Protoonkogen)

Onkogen je gen, který způsobuje rakovinné bujení. V případě buněčných onkogenů dochází k poškození přirozeného, správně fungujícího protoonkogenu následkem určité mutace či jeho nesprávné exprese. Onkogeny mohou být i virového původu, například T antigen z opičího viru SV40. Viry, které kódují onkogeny, se nazývají onkoviry, do této skupiny se také řadí také retroviry způsobující rakovinu nepřímo, například tak, že při své integraci do genomu mohou často poškodit protoonkogen.

Gen Ras kóduje tento všudypřítomný stejnojmenný protein; pokud dojde k mutaci genu Ras, může to vyvolat rakovinné bujení, čímž se řadí Ras mezi protoonkogeny (a to mezi vůbec první objevené)
Tento článek je o genech, které jsou spojeny se vznikem rakoviny. O jakémkoliv agens, který vyvolává rakovinu pojednává článek karcinogen.

VznikEditovat

Obvykle platí, že onkogeny vznikají z naprosto normálních genů. Když však tyto geny zmutují, mohou se takové buňky změnit na nádorové – a proto se tyto potenciálně nebezpečné geny označují jako protoonkogeny. Je několik způsobů, jak může onkogen z protoonkogenu vzniknout:[1]

  • delecí, tedy vymazáním části původního genu
  • mutací, která způsobí, že je gen příliš aktivní (nelze ho utlumit)
  • translokací, tedy rozsáhlejší přestavbou genu či jeho části, čímž vzniká špatně fungující protein, případně tak, že se gen přesune do více přepisované části chromozomu
  • zesílením exprese daného genu nebo genovou duplikací, ve výsledku je v buňce více molekul daného proteinu

ProtoonkogenyEditovat

Je známo velké množství protoonkogenů včetně jejich fyziologických funkcí. Většina se dá rozdělit do jedné z těchto kategorií:[2]

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  2. KING, Michael W. Proto-Oncogenes and Cancer [online]. 2009. Dostupné online.