Primas Hungariae

čestný titul ostřihomských arcibiskupů

Primas Hungariæ, nebo primas regni Hungariæ neboli (arcibiskup) primas maďarský, respektive uherský je čestný titul, který je automaticky udělován zvolenému arcibiskupovi ostřihomsko-budapešťské arcidiecéze. Podle tradice také korunuje maďarské krále.

Maďarský primas Péter Erdő v roce 2011

Současným primasem je JE Péter Erdő.

S titulem arcibiskupa ostřihomského, resp. primase uherského, byla spojena hodnost knížete-arcibiskupa, který měl v Uherském království velkou vážnost a autoritu. Ze svého titulu byl uherský primas zmocněn svoláváním národní rady.

Dále mu náležel titul Legatus natus, který opravňoval k určitým výsadám na území své misie (území vymezeném papežem), jednal přímo s Římem. Taktéž měl pravomoci navštěvovat ostatní biskupské katedry a kláštery v Uhersku (Maďarsku), s výjimkou opatství sv. Martina v Pannonhalmě (S. Martinus em Monte Pannoniæ).

Od roku 1715 byl uherský primas kancléřem a knížetem Svaté říše římské.

Související články

editovat