Pravoúhlý trojúhelník

trojúhelník s jedním pravým úhlem

Pravoúhlý trojúhelník je takový trojúhelník, jehož jeden vnitřní úhel je pravý, tzn. má velikost 90°; jinými slovy, dvě ze stran pravoúhlého trojúhelníka jsou na sebe kolmé.

Pravoúhlý trojúhelník

Označení editovat

Strany trojúhelníka  ,   sousedící s pravým úhlem se označují jako odvěsny, nejdelší strana   protilehlá pravému úhlu jako přepona. Úhly přiléhající k přeponě se označují  ,  , úhel mezi odvěsnami je  .

Základní vlastnosti editovat

 • Mezi délkami stran trojúhelníku platí Pythagorova věta:  .
 • Vrchol pravého úhlu vždy leží na kružnici, jejímž průměrem je přepona trojúhelníku a jejíž středem je střed přepony (Thaletova věta).
 • Obsah pravoúhlého trojúhelníka je roven  
 • Obvod trojúhelníku:  
 • Úhly v pravoúhlém trojúhelníku:  ,  
 • Pravoúhlý trojúhelník je základem pro definice goniometrických funkcí.
  •  
  •  
 • Výšky v trojúhelníku:
  •  ,  
  •  
 • Pro pravoúhlý trojúhelník platí Euklidova věta o výšce:  , kde  ,  .

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat