Otevřít hlavní menu

V logice hodnota PRAVDA znamená, že výrok je pravdivý.

V klasické logice jsou možné pouze dvě pravdivostní hodnoty - PRAVDA a NEPRAVDA.

Tuto logiku v elektronické podobě používají například počítače, kde pravda je 1 a nepravda 0. Reprezentace se provádí pomocí dvou stavů napětí:

  • pravda je napětí 5 V (v praxi 4,7 V až 5,3 V)
  • nepravda je napětí 0 V (v praxi 0 V až 0,6 V)
  • jakákoliv jiná hodnota napětí je chyba

Existují i jiné typy logiky, kde toto pravidlo neplatí. Fuzzy logika a vícestavová logika používají více hodnot, než je pouze PRAVDA a NEPRAVDA. Výrok tak může být pravdivý, nebo nepravdivý pouze částečně, můžeme také prohlásit, že pravdivost nebo nepravdivost výroků je neznámá.

V algebře tvoří množina (pravda, nepravda) a na ní definované operace Booleovu algebru.