Polyoly

alkohol obsahující alespoň dvě alkoholové skupiny
(přesměrováno z Polyol)

Polyoly jsou vícesytné alkoholy, tedy alkoholy obsahující dvě a více hydroxylových skupin. V širším slova smyslu sem patří i polyhydroxyderiváty benzenu, které jsou aromatickými sloučeninami a nazývají se též hydroxyfenoly.

Rozdělení editovat

Podle počtu hydroxylových skupin editovat

Podle počtu hydroxylových skupin se rozlišují:

  • dioly (2 hydroxyly, hlavně pokud jsou hydroxyly vázány na sousední uhlíky, nazývají se také glykoly)
  • trioly (3 hydroxyly)
  • tetroly (4 hydroxyly)
    atd.

Podle polohy hydroxylů editovat

  • vicinální (hydroxyly na vedle sebe se nacházejících uhlících, např. ethylenglykol, propylenglykol, butan-1,2-diol, pyrokatechol, glycerol)
  • geminální (hydroxyly na stejném uhlíku, pouze u diolů, např. methandiol)
  • ostatní (hydroxyly jsou od sebe více vzdálené, např. propan-1,3-diol, resorcinol, hydrochinon)

Reakce editovat

Oxidace editovat

Oxidací polyolů na primární hydroxylové skupině vznikají hydroxyaldehydy a další oxidací pak hydroxykyseliny, např. oxidace propylenglykolu:

CH3CH(OH)CH2(OH) → CH3CH(OH)CHOCH3CH(OH)COOH.

Redukce editovat

Redukcí vznikají z polyolů alkoholy s méně hydroxyly, např.:

2 CH3CH(OH)CH2(OH) → CH3CH(OH)CH3 + CH3CH2CH2OH.

Příklady editovat

Externí odkazy editovat