Primární alkoholy

alkohol, ve kterém je hydroxylová skupina navázaná na uhlík, na který jsou dále navázány 2 atomy vodíku

Primární alkoholy jsou alkoholy, které mají hydroxylovou skupinu navázanou na uhlík, na který jsou dále navázány 2 atomy vodíku. Jejich obecný vzorec je R-CH2OH.

Model molekuly methanolu, nejjednoduššího primárního alkoholu

Primární alkoholy vznikají oxidací methylové skupiny CH3 v molekule uhlovodíku, např. ethanol:

CH3CH3 + O2 → 2 CH3CH2OH,

rovněž vznikají redukcí aldehydů nebo karboxylových kyselin.

Konkrétně ethanol lze vyrobit také kvašením jednoduchých cukrů:

C6H12O6 → 2 CH3CH2OH + 2 CO2.

Většina reakcí primárních alkoholů probíhá stejně jako u ostatních alkoholů, pouze produkty oxidace se liší.

Oxidace

editovat

Oxidací primárních alkoholů vznikají aldehydy a dále karboxylové kyseliny, obecně:

R-CH2OH → R-CHO → R-COOH.

(Oxidací sekundárních alkoholů vznikají ketony, terciární alkoholy zoxidovat nelze.)

Přehled

editovat

Vícesytné primární alkoholy existují pouze od uhlovodíků s rozvětveným uhlíkovým řetězcem.

Externí odkazy

editovat