Terciární alkoholy

alkoholy, které mají hydroxylovou skupinu navázanou na uhlík, na který není dále navázán žádný atom vodíku
Obecný strukturní vzorec alkoholů, o terciární alkohol jde, pokud je na všech 3 místech R1, R2 a R3 uhlovodíková funkční skupina

Terciární alkoholy jsou alkoholy, které mají hydroxylovou skupinu navázanou na uhlík, na který není dále navázán žádný atom vodíku. Jejich obecný vzorec je C-R1R2R3(OH). Nejjednodušší terciární alkohol je terc-butanol (2-methyl-propan-2-ol).

VznikEditovat

Terciární alkoholy vznikají oxidací uhlovodíků s rozvětveným uhlíkovým řetězcem, přičemž se hydroxylová skupina připojuje na uhlík, ke kterému je také připojen postranní řetězec.

ReakceEditovat

OxidaceEditovat

Oxidace terciárních alkoholů není možná, na rozdíl od primárních alkoholů (vznikají aldehydy a dále karboxylové kyseliny) a sekundárních alkoholů (vznikají ketony), místo toho nedochází k žádné reakci, a nebo se rozkládají.