Sekundární alkoholy

Sekundární alkoholy jsou alkoholy, které mají hydroxylovou funkční skupinu navázanou na uhlík, na který je dále navázán 1 atom vodíku. Jejich obecný vzorec je R1-CH(OH)-R2.

Strukturní vzorec isopropylalkoholu, nejjednoduššího sekundárního alkoholu

Na rozdíl od primárních alkoholů vznikají sekundární alkoholy oxidací methylenové skupiny v molekule uhlovodíků, např. oxidací prostředního uhlíku propanu vznikne nejjednodušší sekundární alkohol isopropylalkohol:

2 CH3CH2CH3 + O2 → 2 CH3CH(OH)CH3.

Sekundární alkoholy mohou také vzniknout redukcí ketonů nebo aldehydů či karboxylových kyselin s funkční skupinou mimo hlavní řetězec.

Oxidace

editovat

Oproti primárním alkoholům, jejichž oxidací vznikají aldehydy a karboxylové kyseliny, oxidací sekundárních alkoholů vznikají ketony (terciární alkoholy nelze zoxidovat), příkladem je oxidace 2-butanolu:

CH3CH(OH)CH2CH3CH3COCH2CH3.

Přehled

editovat

Externí odkazy

editovat