Tetroly jsou čtyřsytné alkoholy, v širším slova smyslu se sem řadí všechny hydroxylové deriváty uhlovodíků obsahující čtyři hydroxylové skupiny.

PříkladyEditovat