Polykarp ze Smyrny

Učedník apoštola Jana, smyrenský biskup, mučedník, světec, apoštolský otec, zemřel během pronásledování křesťanů za Marka Aurelia, autor Listu Filippanům, bývá znázorňován jako stařec, s korunou v rukou, jeho památka se slaví 23.

Svatý Polykarp ze Smyrny též řecky Polykarpos (asi 6923. února 155/22. února 156 ve Smyrně, dnešní İzmir v Turecku) byl smyrnenský biskup a mučedník rané církve. Je počítán mezi apoštolské otce.

Svatý
Polykarp ze Smyrny
apoštolský Otec
biskup, mučedník a ctihodný stařec
Mozaika Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna. Detail „Procesí sv. mučedníků“: Polykarp (autor mistr ze Sant'Apollinare, r. 526)
Mozaika Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna. Detail „Procesí sv. mučedníků“: Polykarp
(autor mistr ze Sant'Apollinare, r. 526)
Církevřímskokatolická
Osobní údaje
Rodné jménoΠολύκαρπος Σμύρνος (starořečtina)
Datum narození69
Místo narozeníSmyrna
Datum úmrtí23. února 155
Místo úmrtíSmyrna
Příčina úmrtíupálení za živa
Povoláníteolog, kněz a spisovatel
Ovlivněnsv. Janem Evangelistou
Ovlivnilsv. Ireneje z Lyonu
Významné díloPolykarpův list Filipanům
Svatořečení
Kanonizaceod nepaměti
Svátek23. února; původně 26. ledna (tridentská mše); 8. března v koptské církvi
Uctíván církvemiřímskokatolická církev a církve v jejím společenství,
pravoslavná církev
Atributypastýřská hůl a palma, nosí na sobě pallium a v ruce drží knihu představující jeho List Filipanům
multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Život a působení editovat

 
sv. Polykarp

Údaje o Polykarpově životě pocházejí zejména od Irenea (buďto přímo z jeho spisu „Proti herezím“, Adversus haereses, nebo zprostředkovaně v Církevních dějinách Eusebia z Caesereje). Irenej v listu Florinovi uvádí, že jej osobně viděl a slyšel při svém pobytu v Asii. Víme, že Polykarp napsal před rokem 117 list Filipským,[1] Ignác z Antiochie Polykarpovi adresoval jeden ze svých listů[2] a zmiňuje se o něm i ve svých listech Efezanům a Magnesanům. Dochováno je také „Umučení Polykarpovo“,[3] pojednávající o Polykarpově mučednické smrti ve Smyrně, a pozdní Vita Polykarpi, obsahující ovšem nejisté životopisné údaje.

Polykarp pořídil opisy ignatiovských dopisů, k nimž přičinil výše zmíněný vlastní list Filipským. Ten se dochoval řecky jen v prvních 9 kapitolách, ostatek latinsky.[4]

Polykarp zřejmě patřil mezi učedníky Janovy (vede se diskuse, zda šlo o autora čtvrtého evangelia, tedy Jana Evangelistu či presbytera Jana, považovaného za autora např. 2. listu Janova) a setkal se i s dalšími křesťany, kteří viděli Ježíše Krista. Podle Tertulliána a Hieronyma jej tento Jan také ustanovil biskupem v Malé Asii. Polykarp se měl dožít vysokého věku, viz „Umučení Polykarpovo“ (Mart. Polyc. 9): „Osmdesát šest let sloužím (Kristu) a v ničem mi neukřivdil, jak mohu potupit svého Krále, jenž mne vykoupil?“

Polykarp navštívil Řím (rok 154), kde jednal s papežem Anicetem o datu slavení Velikonoc, neboť praxe maloasijských církevních obcí byla odlišná od praxe římské. K dohodě nedošlo, nicméně se měli rozejít v míru.

Polykarp spolu se svými bratry z Asie kladl svátek na 14. den židovského měsíce Nisanu, to jest na den prvního úplňku po jarní rovnodennosti. Římský sbor naopak slavil smrt Páně v pátek a vzkříšení v neděli, která nejblíže následovala po 14. Nisanu.[5]

Zemřel jako mučedník (upálen) ve Smyrně, snad roku 155/6 (podle údaje v Umučení Polykarpa, Mart. Polyc. 21), nebo 167 (podle Eusebiovy Kroniky). Líčení jeho mučednické smrti se dochovalo v dopise smyrenské obce, adresovaném maloasijskému městu Filomélion. Dopis smyrenské obce (sepsaný zřejmě očitým svědkem nedlouho po Polykarpově smrti) je považován za jeden z prvních martyrologických textů, který se stal vzorem pro další texty tohoto žánru.

Svátek editovat

Sv. Polykarp je uctíván katolickou i pravoslavnou církví. Svátek sv. Polykarpa se v liturgii slaví 23. února.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Spisy apoštolských otců, str. 145–154.
  2. Spisy apoštolských otců, str. 138–140.
  3. Spisy apoštolských otců, str. 155–172.
  4. ŘÍČAN, Rudolf; MOLNÁR, Amedeo. Dvanáct století církevních dějin - skriptum pro studijní účely Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. první souborné. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1973. 501 s. S. 62. 
  5. ŘÍČAN, Rudolf; MOLNÁR, Amedeo. Dvanáct století církevních dějin - skriptum pro studijní účely Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. první souborné. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1973. 501 s. S. 70. 

Literatura editovat

  • Ottův slovník naučný, heslo Polykarp. Sv. 20, str. 179
  • Spisy apoštolských otců (vyd. D. Drápal). Praha: Kalich 2004

Související články editovat

Externí odkazy editovat