Podunají je označení geografické oblasti nebo skupiny států ležící na toku, případně na povodí evropského veletoku Dunaje. Zahrnuje velkou část střední Evropy a téměř celou jihovýchodní Evropu.

Jako Podunajská monarchie se běžně označuje historické středoevropské soustátí pod vládou Habsburků (jinak též Habsburská monarchie), kam patřilo Rakouské arcivévodství, České země, Uherské království a další území. Teprve roku 1804 tento útvar získal oficiální zastřešující název Rakouské císařství (později Rakousko-Uhersko).

V první polovině 20. století se objevilo několik konceptů tzv. Podunajské federace (něm. Donauföderation), která měla být transformací či nástupcem rakousko-uherské monarchie.

V němčině se pro Podunají rozlišují termíny Donauländer („Podunajské země“) a Donauraum („Podunajský prostor“). Zatímco první z nich označuje primárně státy zastoupené v Dunajské komisi, druhý má obecnější význam zahrnující i společnou historii a kulturu.