Podblanicko

etnografický region v Česku

Podblanicko je název oblasti v okolí Velkého a Malého Blaníku. Původní význam slova Blaník vychází z pojmu „vlhký“, tj. blanie-blanný-blaník. Tento pojem odpovídá oblasti, která byla v minulosti na mnoha místech pokryta mokřady, než došlo člověkem k jejímu zkulturnění.

Jinak regionální pojem Podblanicka se vžil do obecného povědomí novodobé české kulturní a politické veřejnosti koncem šedesátých let 19. století, kdy se na vrcholu hory Blaník scházely tábory lidu. Také byl odsud vyzdvižen i kámen do základů Národního divadla. Jednotícímu faktoru Podblanicka se přibližují hranice benešovského okresu.[1]

Reliéf krajiny se stal v minulosti působením erozně-denudačních sil členitým a tvarově velmi bohatým, což způsobuje, že krajina není přírodním rázem jednotná. Velký a Malý Blaník jsou situovány v jihovýchodní části okresu Benešov, asi 10 km jižně od města Vlašim. Kolem hory leží chráněná krajinná oblast Blaník. Za pomyslnou páteř oblasti je často považována řeka Blanice.

ReferenceEditovat

  1. Petráň J. a kol.: Benešovsko-Podblanicko, strana 9, 1985