Otevřít hlavní menu

Pluralita (latinsky „mnohost“) může mít následující význam:

  • rozmanitost – mnohočetnost forem, nutná například pro evoluci.
  • Relativní většina
    • v matematice největší díl nějaké množiny, tedy největší skupina (kategorie)
    • v politice napříkled vítěz voleb, strana s největším počtem hlasů, ale ne nutně s majoritou (sama o sobě nemusí být nadpoloviční většinou).
  • Pluralita (církev), alternativní systém rozhodování v církvi, ve kterém bylo rozhodnutí dáno hlasováním staršovstva voleného všemi členy sboru.
  • Názorová pluralita vyjadřuje skutečnost, že názorů existuje mnoho, ne jen že některý tvoří největší skupinu.
  • Pluralitní demokracie, stav, kdy politické rozhodování je výsledkem dohody zúčastněných skupin a jednotlivců.

Související článkyEditovat

antonyma