Peroxid sodný

Na2O2

Peroxid sodný (Na2O2) je sloučenina sodíku a kyslíku (v podstatě je to sodná sůl peroxidu vodíku). Je to světle žlutý prášek tavitelný bez rozkladu.

Peroxid sodný
Model uspořádání atomů v peroxidu sodném
Model uspořádání atomů v peroxidu sodném
Peroxid sodný
Peroxid sodný
Obecné
Systematický názevperoxid sodný
Ostatní názvyperoxid sodíku
dioxid sodný
Latinský názevnatrii peroxidum
natrium peroxydatum
Anglický názevSodium peroxide
Německý názevNatriumperoxid
Sumární vzorecNa2O2
Vzhledžlutý až bílý prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS1313-60-6
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)215-209-4
Indexové číslo011-003-00-1
PubChem14803
UN kód1504
Číslo RTECSWD3450000
Vlastnosti
Molární hmotnost77,98 g/mol
Teplota tání675 °C
Hustota2,805 g/cm3
Struktura
Krystalová strukturahexagonální
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−513 kJ/mol
Standardní molární entropie S°95 JK−1mol−1
Bezpečnost
GHS03 – oxidační látky
GHS03
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
[1]
Nebezpečí[1]
H-větyH271 H314
R-větyR8 R35
S-věty(S1/2) S8 S27 S39 S45
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jeho výroba spočívá ve spalování sodíku se vzduchem v hliníkových nádobách. Při styku s organickými a redukujícími látkami reaguje prudce až explozivně.

S oxidem uhelnatým reaguje za vzniku uhličitanu sodného. Při reakci s oxidem uhličitým vzniká mimo uhličitanu i kyslík.

Na2O2 + CO → Na2CO3
2 Na2O2 + 2 CO2 → 2 Na2CO3 + O2

Této reakce se využívá ve speciálních dýchacích přístrojích pro hasiče a potápěče, či při obnovování vzduchu v uzavřených prostorách jako jsou ponorky nebo vesmírná plavidla.

S vodou reaguje Na2O2 prudce za vývoje velkého množství tepla. Z vodných roztoků lze získat snadno tavitelné destičkovité krystaly jako hydrát o složení Na2O2·8H2O.

Ve zředěných roztocích hydrolyzuje za vzniku peroxidu vodíku podle reakce

Na2O2 + 2 H2O → 2 NaOH + H2O2

Peroxid sodný se využívá hlavně jako činidla v bělících lázních.

Reference editovat

  1. a b Sodium peroxide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy editovat