Papias z Hierapole (starořecky Παπίας Ἱεραπόλεως / ὁ Ἱεραπολίτης) (kolem 65 – kolem 140 Smyrna) byl prvokřesťanský biskup v Hierapoli (dnešní Pamukkale v Turecku v údolí řeky Lykos). Jeho svátek se slaví 22. února.

Svatý Papias
Narození70, 1. století nebo 60
Malá Asie
Úmrtí2. století nebo 140
Smyrna nebo Smyrna
Povoláníkněz a spisovatel
Nábož. vyznánírané křesťanství
Funkcebiskup
Některá data mohou pocházet z datové položky.

O jeho životě není známo téměř nic a jeho dílo „Výklad slov Páně“ (Logión kyriakón exegésis) se ztratilo. Zachovaly se jen stručné citáty u sv. Irenea z Lyonu (†202) a u Eusebia, které však jakožto nejstarší svědectví o evangeliích měly a mají velký význam. Ireneus o Papiovi mluví jako o „starším“ (presbyteros) a říká, že byl posluchačem apoštola sv. Jana a přítelem sv. Polykarpa ze Smyrny († kolem 160). Eusebius, který ve svých Církevních dějinách věnuje Papiovi 39. kapitolu 3. knihy, koriguje Ireneův omyl a ukazuje, že nešlo o apoštola Jana, nýbrž Jana presbytera, který je současnými biblisty považován za autora tří Janových epištol. Dále uvádí, že Papias sbíral osobní svědectví starších věřících, přímá i nepřímá, o Ježíšově životě (HE 3,39,4)[1]:

Setkal-li jsem se s někým, který se stýkal se staršími, podrobně jsem se vyptával, co říkali apoštolové: Co řekl Ondřej, co Petr, co Filip, Tomáš či Jakub, Jan nebo Matouš či jiný z učedníků Pána, co kázali učedníci Pána Aristion a presbyter Jan. Nevěřil jsem, že mi napsané knihy více pomohou než živý hlas živých lidí.

O vzniku evangelií cituje Eusebius toto (HE 3,39,15-16):

Také toto řekl presbyter [Jan]: "Marek byl Petrovým tlumočníkem a pečlivě zapsal všechno, co si zapamatoval. Přesto se nevázal na pořadí, co kdy Kristus mluvil a činil. Vždyť on Pána neslyšel, ani nebyl v jeho družině. Později však, jak již bylo řečeno, pobýval s Petrem, který výuku zařizoval podle potřeby svých posluchačů, ne však v přesném pořadí, jak to Pán řekl. Tím se Marek nedopustil žádné chyby, napsal-li něco tak tak, jak si to zapamatoval. Jedině se staral, aby to co slyšel, neopomenul nebo aby neřekl něco nepravdivého. (Irenaeus, Adv. Haer. V, 33)

O Matoušovi uvádí toto: "Matouš psal výroky Pána v hebrejštině, a každý, kdo je překládal, překládal je jak jen mohl nejlépe". Papias používá i svědectví z prvního Janova listu a rovněž i listu Petrova. Vypráví však také o jakési ženě, která byla před Pánem obviněna z mnoha hříchů. To je vzato z Evangelia podle Židů (Evangelium secundum Hebreos). Zdá se, že i toto stojí za zaznamenání.

Konečně kritizuje některé Papiovy názory, zejména chiliasmus (HE 3,39,11-12):

Papias uvádí ještě několik neznámých podobenství, o kterých slyšel z ústního podání, ale i jiné, co spíše patří mezi pověst. Sem patří i jeho tvrzení, že po zmrtvýchvstání za tisíc let přijde na zem Kristovo království. Myslím, že si špatně vyložil, co slyšel od apoštolů. Špatně rozuměl tomu, co bylo řečeno obrazně.

Reference

editovat
  1. Následující citace jsou uvedeny podle překladu J. J. Nováka, Eusebius Pamphili: Církevní dějiny (Ecclesiastica Historia). Praha 1988, s. 62.

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Papias na anglické Wikipedii.

Literatura

editovat
  • BAUCKHAM, Richard: Did Papias write History or Exegesis? In: The Journal of Theological Studies, New Series 65 (2014), s. 463–488.
  • BAUM, Armin Daniel: Papias als Kommentator evangelischer Aussprüche Jesu. In: Novum Testamentum 38 (1996), s. 257–276.
  • EUSEBIUS Pamphilii: Církevní dějiny (Ecclesiastica historia), přel. J. J. Novák, Praha: ÚCN 1988 (chybně uvedené číslování kapitol, dostupné elektronicky).
  • HEER, F.: Evropské duchovní dějiny. Praha 2006.
  • Svatého otce IRENEA Patero kněh proti kacířstvím, přel. J. N. F. Desolda, Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1876.
  • KRAFT, H.: Slovník starokřesťanské literatury, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2005.
  • ŘÍČAN, Rudolf - MOLNÁR, Amedeo: 12 století církevních dějin. Praha: Kalich, 1990 ISBN 80-7017-060-3

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat