Tento článek je o roku. O čísle pojednává článek 60 (číslo).
1. tisíciletí
  1. stol. př. n. l.1. století • 2. stol.  
◄◄     5657585960 • 61 • 62 • 63 • 64     ►►

Rok 60 (LX) byl přestupný rok, který podle juliánského kalendáře započal v úterý. V té době byl tento rok znám jako Rok konzulátu Nera a Lentula (nebo méně užívat rok 813 Ab urde condita). Označení pod číslem 60 se začalo užívat až na počátku středověku, kdy se v Evropě začal užívat pro kalendáře systém Anno Domini (Leta páně).

Rok 60 je prvním rokem, u kterého je písemně zaznamenáno, který dnem v týdnu započal. V pompejských malbách je totiž zmíněno, že 6. únor byla neděle. Podle tehdy užívaného juliánského kalendáře bylo však 6. února ve středu. Toto je vysvětleno existencí dvou konvencí pojmenování dnů v týdnu založených na planetárním hodinovém systému, 6. února byla “neděle” založená na západu slunce jmenovat konvenci, a “středa” založená na východu slunce.

Události

editovat

Římská říše

editovat

Události v Británii pod nadvládou Římanů

  • Římský guvernér Británie Gaius Suetonius Paulinus dobývá ostrov Anglesey, poslední území Druidů
  • Prasutagus, král Iceni (dnešní Východní Anglie), umírá a zanechává po sobě závěť, ve které své království odkazuje svým dvěma dcerám a Římské říši. Římská armáda však království anektuje jako dobyté území, zbavuje šlechtice jejich dědičných zemí a drancuje. Vdova po králi Boudica je nucena sledovat, jako jsou její dcery veřejně znásilňovány. Římští finančníci, včetně Senecy mladšího, žádají splacení všech půjček.
  • Boudica zorganizuje vzpouru království Iceni vůči římské nadvládě a je podpořena keltskými kmeny Trinovantů, Cornovii, Durotrigy a Britony. Icenové a Trinovanti nejdříve zničili hlavní římské město Camulodunum (dnešní Colchester), vyhladili pěchotu Legio IX Hispana (velenou Quintem Petilliem Cerialiem) a chystali se na zničení Londýna a Verulamia (dnešní St Albans). Vybíjeli tamější obyvatele římského původu po tisících.
  • Boudické povstání: Paulinus porazí rebely pomocí létající klínové formace, uvalí na rodilé Britony rozsáhlé tresty a romanizace Británie nadále pokračuje. Boudica se podle dochovaných záznamů buď otrávila, nebo ze všech událostí onemocněla a zemřela.

Náboženství

editovat

Umění

editovat

Narození

editovat

Hlavy států

editovat

Externí odkazy

editovat