Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan je soutěž v přírodopisu, která vznikla v roce 2006. Jejím autorem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, která ji pořádá každý rok společně s Pedagogickou fakultou UP.

Průběh soutěžeEditovat

Průběh soutěže téměř stejný, jako u Matematického klokana, jediný rozdíl je v tom, že jsou jen 2 kategorie a na řešení je stanoven limit 40 minut.

KategorieEditovat

  1. Kadet (8. - 9. ročník a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
  2. Junior (1. - 2. ročník )

VyhodnocováníEditovat

Každému soutěžícímu je test vyhodnocen na škole, odkud se pak výsledky odešlou krajskému důvěrníkovi, který následně tyto výsledky odešle do centra v Olomouci. Tam proběhne vyhodnocení nejlepších řešitelů z České republiky. Kromě toho je vyhodnoceno i pořadí za jednotlivé okresy a kraje.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat