Otevřít hlavní menu

Slovem příběh obvykle označujeme dvě různé i když navzájem propojené záležitosti. V hlavním významu příběh znamená něco, co se opravdu stalo, označujeme jím nějakou reálnou událost (nebo i skupinu navzájem propojených dějů a událostí), nějaký skutečný děj, který měl svůj jasný počátek i zřetelný konec, něco, co se opravdu stalo.

Obsah

Přenesený významEditovat

Druhý význam slova je přenosem do oblasti popisu nějakého děje. Slovem příběh tedy v tomto smyslu označujeme pouhý popis nějakého děje, který je buďto jen pouhým obrazem nějakého skutečného děje, může se však jednat i o popis děje, který je čirou fikcí, popis nějakého smyšleného příběhu (dějová smyšlenka).

U smyšlených příběhů se může jednat jak o utilitární jednání nějakého jednotlivce, který se snaží smyšleným příběhem zatajit, zakrýt či vytěsnit skutečný průběh událostí, který je mu z nějakých důvodů nepříjemný (smyšlenka, fikce, lež). Může se ale jednat i o společenskou manipulaci, úmyslný žert, umělecký záměr, umělecký popis skutečnosti apod.

V oblasti umělecké tvorby se jedná obvykle o příběhy fiktivní, jedná se o autorovu smyšlenku, jenž spadá do kategorie licentia poetica. Tyto příběhy jsou obvykle obsaženy v různých literárních a literárně uměleckých dramatických žánrech, v audiovizuálních dílech (divadelní hra, film, televizní seriál, videoklip, reklamní spot atd.) apod. Svůj příběh v tomto smyslu může obsahovat i nějaká hudební skladba, která byla vytvořena jakožto obraz nějakého reálného děje (např. tok řeky Vltavy od jejího pramene až po její soutok s Labem ve symfonické básni Vltava od Bedřicha Smetany).

Nekonečný příběhEditovat

Souslovím nekonečný příběh pak označujeme obvykle takové příběhy, u nichž není zřetelně jasný počátek nebo konec (popřípadě oba), zde se jedná spíše o metaforický popis nějakého rozsáhlejšího děje, u něhož z různých důvodů neznáme všechny reálie (informační šum).

Etymologický základ slovaEditovat

Příběh popisuje něco, co se stalo při běhu, tedy během času, uplýváním doby.

Příklady příběhůEditovat

  • Příběh života - život každého jednotlivce tvoří jasně souvislý děj, který má jasný počátek při zrození každého živého tvora konec okamžikem jeho smrti
  • Příběh sportovní soutěže - každá sportovní soutěž má svůj jasný děj, počátek i zřetelný konec.

Externí odkazyEditovat

  •   Slovníkové heslo příběh ve Wikislovníku