Oxidy dusíku

rozcestník na projektech Wikimedia

Oxidy dusíku (označované jako NOx) jsou sloučeniny dusíku a kyslíku: