Oxid dusitý

chemická sloučenina

Oxid dusitý (N2O3) je jedním z pěti oxidů dusíku. V plynném skupenství je nestabilní, v kapalném stavu je to silně jedovatá tmavěmodrá kapalina.

Oxid dusitý
3D model molekuly N2O3
3D model molekuly N2O3
2D schéma molekuly N2O3
2D schéma molekuly N2O3
Obecné
Systematický názevOxid dusitý
Anglický názevDinitrogen trioxide
Německý názevDistickstofftrioxid
Sumární vzorecN2O3
VzhledNamodralý plyn (tmavě modrá kapalina nebo krystaly)
Identifikace
Registrační číslo CAS10544-73-7
PubChem61526
ChEBI29799
Vlastnosti
Molární hmotnost76,012 g/mol
Teplota tání−102 °C
Teplota varu3 °C (rozklad na NO a NO2)
Hustota1,447 g/cm³ (2 °C)
1,782 g/cm³ (−195 °C)
Měrná magnetická susceptibilita3,81×10−6 cm3g−1 (−16 °C)
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°83,76 kJ/mol
50,31 kJ/mol (kapalina)
Standardní molární entropie S°312,3 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°139,5 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,863 5 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS03 – oxidační látky
GHS03
GHS04 – plyny pod tlakem
GHS04
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS06 – toxické látky
GHS06
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR26, R34
S-větyS1/2, S9, S26, S28, S36/37/39, S45
NFPA 704
0
3
0
OX
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Výroba

editovat

Oxid dusitý vzniká reakcí oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) za teploty nižší než −21 °C.

NO + NO2 → N2O3

Tato sloučenina je však stabilní pouze v pevném a kapalném stavu, při dosažení bodu varu (3 °C) se rychle rozkládá zpět na NO a NO2.

Využití

editovat

Oxid dusitý nemá žádný technický význam. Teoreticky sice může být použitý při výrobě kyseliny dusité (HNO2):

N2O3 + H2O → 2 HNO2,

ale takto vzniklá kyselina dusitá je velice nestabilní a rychle se rozkládá za vzniku kyseliny dusičné, oxidu dusnatého a vody:

3 HNO2 → HNO3 + 2 NO + H2O.

Reference

editovat
  1. a b Dinitrogen trioxide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

editovat
  • Jiří Vohlídal, Alois Julák, Karel Štulík: Chemické a analytické tabulky, Grada, Praha 1999, ISBN 80-7169-855-5
  • František Jursík: Anorganická chemie nekovů, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2002, ISBN 80-7080-504-8
  • Heinrich Remy: Anorganická chemie – I. díl, Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1961
  • Norman Neill Greenwood, Alan Earnshaw: Chemie prvků – svazek I, Informatorium, Praha 1993, ISBN 80-85427-38-9

Externí odkazy

editovat