Oxid dusičný

chemická sloučenina

Oxid dusičný je jedním z pěti oxidů dusíku. Je to za běžných podmínek bezbarvá krystalická látka, která při teplotě okolo 30 °C sublimuje. Je anhydridem kyseliny dusičné. Lze ho připravit dehydratací kyseliny dusičné oxidem fosforečným. Při jeho reakcivodou vzniká opět kyselina dusičná.

Oxid dusičný
Strukturní vzorec
Strukturní vzorec
3D model molekulu N2O5
3D model molekulu N2O5
Obecné
Systematický názevOxid dusičný
Anglický názevDinitrogen pentoxide
Německý názevDistickstoffpentoxid
Sumární vzorecN2O5
Vzhledbezbarvé krystaly nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS10102-03-1
PubChem66242
ChEBI29802
Vlastnosti
Molární hmotnost108,01 g/mol
Teplota sublimace30 °C (303 K)
Teplota rozkladu47 °C
Hustota1,641 kg/m3 (20 °C)
1,642 kg/m3 (18 °C)
2,18 kg/m3 (−195 °C)
Rozpustnost ve voděreaguje za vzniku HNO3
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
chloroform
Měrná magnetická susceptibilita−4,15×10−6 cm3g−1
Struktura
Krystalová strukturaklencová
šesterečná
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−43,1 kJ/mol
11 kJ/mol (plyn)
Standardní molární entropie S°178 JK−1mol−1
356 JK−1mol−1 (plyn)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°114 kJ/mol
115 kJ/mol (plyn)
Izobarické měrné teplo cp1,325 JK−1g−1
0,783 JK−1g−1 (plyn)
Bezpečnost
NFPA 704
0
3
0
OX
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

2 HNO3 + P2O5 → 2 HPO3 + N2O5

Chemické vlastnosti

editovat

Snadno se hydratuje na kyselinu dusičnou. S peroxidem vodíku poskytuje jako vedlejší produkt kyselinu peroxodusičnou:

N2O5 + H2O2 → HONO2 + HOONO2

Prudce oxiduje kovy a organické sloučeniny:

N2O5 + NaNaNO3 + NO2
N2O5 + Ar-HHNO3 + Ar-NO2

Příprava

editovat

Oxid dusičný byl poprvé připraven roku 1840 reakcí dusičnanu stříbrnéhochlorem. Běžná laboratorní příprava je založena na dehydrataci kyseliny dusičné pomocí oxidu fosforečného.

4 AgNO3 + 2 Cl2 (bezvodé prostředí CCl4, chlazení) → 4 AgCl + 2 N2O5 + O2
12 HNO3 + P4O10 → 4 H3PO4 + 6 N2O5

Využití

editovat

Roztok oxidu dusičného v chloroformu se používá v organické syntéze jako nitrační směs:

N2O5 + Ar–H → HNO3 + Ar–NO2 (Ar - aryl)

Je také důležitou sloučeninou při výrobě výbušnin.[1]

Literatura

editovat
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Reference

editovat
  1. AGRAWAL, Jai Prakash. High Energy Materials: Propellants, Explosives and Pyrotechnics [online]. Wiley-VCH, 19.4. 2010. ISBN 978-3-527-32610-5. 


Externí odkazy

editovat