Objemový průtok (objemový tok) je objem kapaliny nebo plynu, který proteče jedním místem (celým průřezem v jednom místě trubice) za jednotku času.

Značení editovat

  • Značka: QV
  • Jednotka SI: metr krychlový za sekundu, zkratka m3·s−1
    • V imperiálních jednotkách se průtok měří v CFS, CFPS (cubic foot per second, kubické stopy za sekundu) nebo CFM, CFPM (cubic feet per minute, kubické stopy za minutu). Tyto jednotky lze vidět v anglicky psaných technických textech, například u popisů větráků.

Výpočet editovat

 
Objemový průtok

Podle definice objemového toku se jedná o množství kapaliny procházející za časový interval daným průřezem, tzn.

 

Má-li proudové vlákno průřez o obsahu   a kapalina v místě průřezu má rychlost  , postoupí částice v průřezu za dobu   o dráhu  . Trubicí proteče kapalina o objemu  . Předchozí vztah lze tedy pro homogenní rozložení rychlosti po průřezu vyjádřit jako

 ,

kde   je okamžitá rychlost proudění.

Vlastnosti editovat

Při ustáleném proudění ideální kapaliny v uzavřené trubici zůstává objemový průtok ve všech místech trubice stejný, kapalina se nestlačuje ani neroztahuje, nikde se neztrácí ani nehromadí. Tento jev popisuje rovnice kontinuity.

Související články editovat