Imperiální jednotka

Definice Imperiálních jednotek délky z roku 1876 na Trafalgar Square v Londýně.

Takzvané imperiální jednotky jsou – na rozdíl od metrického systému – nepravidelným standardizovaným systémem, který byl dříve užíván ve Velké Británii a v zemích Commonwealthu, tedy Britského společenství národů od roku 1824. Pocházejí z dřívějšího nepřehledného systému, který je znám pod jmény anglický systém resp. britský systém. Jeho dnešní užívání je omezeno na USA (s různými obměnami) a několik dalších výjimek.

Platnost systému dnesEditovat

Imperiální jednotky jsou dnes užívány zejména v USA (mnohdy pod názvem U.S. customary units), zde ovšem v různých případech s odlišnými definicemi, které jsou popsány níže. V jiných zemích byly imperiální jednotky z velké části nahrazeny metrickým systémem, ze kterého vzešla soustava SI.

Většina zemí Commonwealthu převzala systém SI bez výjimek. Velká Británie uskutečnila zákonodárnou změnu roku 1995 s tím, že některé imperiální jednotky jsou dnes alternativně stále užívány nejen obyvatelstvem, ale i úředně. Pivo se stále smí čepovat v pintách, vzdálenosti se měří v yardech a mílích, rychlost v mílích za hodinu. V běžném hovoru se pak užívají i jednotky jako stopa, palec, libra, kámen apod. Obdobná situace je i v dalších zemích Commonwealthu a bývalých koloniích Velké Británie.

I beztoho velká nepřehlednost systému imperiálních jednotek je komplikována navíc skutečností, že v minulosti bylo podniknuto několik kroků, tento systém harmonizovat se systémem metrickým. Jedním z prvních a obsáhlých návrhů na metrizaci britského systému pochází ze začátku 20. let 19. století, který je připisován Williamu Huskissonovi; při reformaci systému roku 1824 však k němu nebylo přihlédnuto.

Účelem bylo pozměnit resp. zaokrouhlit imperiální jednotky tak, aby odpovídaly metrickým jednotkám nebo alespoň jejich malým zlomkům (tedy např. metrizovaná stopa = 30 cm a ne 30,48 cm), aby se tak zjednodušil budoucí přechod na metrický systém. Jediným dnes viditelným důsledkem těchto snah je snad jen skutečnost, že většina základních imperiálních jednotek je definována svým poměrem k jednotkám metrickým, i když stále pomocí prapodivných faktorů.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat