Neuroinformatika je vědní obor, zabývající se zpracováním a analýzou dat z oblasti neurověd za pomoci prostředků informatiky. Aplikací analytických a výpočetních metod jsou z dat získávány nové poznatky o funkci nervového systému, mechanizmech neurologických onemocnění atd.

Informatika

Prolínání výzkumu v oblasti neurověd a informatiky je oboustranně přínosné, neboť jedné straně přináší nové - jinak obtížně získatelné - poznatky o fungování mozku, na straně druhé pak rozvoj a vývoj výpočetních metod pro analýzy a modelování.

Kromě samotné datové analýzy se neuroinformatika dále zabývá problematikou získávání, předzpracování a skladování dat, vytvářením datových úložišť a jejich integrací.

Typické úlohy Neuroinformatiky

editovat
 
Porovnání algoritmů pro spike-sorting na umělém signálu. V horní části je výřez původního signálu, níže původní aktivita modelovaných neuronů, dále pak výsledky třídění, dosažené různými algoritmy

Spike sorting

editovat

Jednou ze základních úloh neuroinformatiky je analýza aktivity nervových buněk (neuronů), zaznamenaná pomocí mikroelektrod. Takový záznam obsahuje součet aktivity (akčních potenciálů) několika neuronů v bezprostředním okolí elektrody a velké množství šumu. Cílem spike-sortingu je jednak odlišit v záznamu hodnotný signál od šumu a dále roztřídit aktivitu k jednotlivým neuronům. To se obvykle provádí na základě tvaru jednotlivých akčních potenciálů a výsledkem je pak série časových údajů, odpovídajících okamžikům aktivity (tzv. "pálení") jednotlivých neuronů.

Související obory

editovat

Jakožto mezioborová disciplína souvisí neuroinformatika s řadou oborů. Mezi jinými to jsou:

Vědecké časopisy

editovat
 • Neuroinformatics Cílem časopisu je podpora rozvoje a šíření výpočetních metod v oblasti výzkumu nervového systému
 • Frontiers in Neuroinformatics volně přístupný časopis, věnující se všem odvětvím Neuroinformatiky
 • Journal of Computational Neuroscience
 • Neural Computation
 • Journal of Integrative Neuroscience
 • Neuron

Neuroinformatika v České republice

editovat

Vědecké týmy a projekty

editovat

Výzkumu v oblasti neuroinformatiky se věnují následující pracoviště:

Neuroinformatika na českých vysokých školách

editovat

Studium neuroinformatiky zahrnují následující studijní programy:

Reference

editovat
 1. hluboké mozkové stimulace, Grant AV ČR, Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. www.isvav.cz [online]. [cit. 2011-01-19]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-14. 
 2. Neuroinformatika: výpočetní teorie neuronových sítí, Grant AV ČR, Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací[nedostupný zdroj]
 3. Biomedicína - Biomedicínské Inženýrství a Informatika na FEL ČVUT Praha. biomedicina.fel.cvut.cz [online]. [cit. 2011-01-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-01-14. 

Literatura

editovat
 • Neuroinformatics: An Overview of the Human Brain Project (Progress in Neuroinformatics Research Series) by Stephen H. Koslow and Michael F. Huerta,
 • Computing the Brain: A Guide to Neuroinformatics by Michael A. Arbib and Jeffrey S. Grethe,
 • Databasing the Brain: From Data to Knowledge (Neuroinformatics) by Steven H. Koslow and Shankar Subramaniam,
 • Brain Mapping: The Methods, Second Edition by Arthur W. Toga and John C. Mazziott,
 • Neuroscience Databases: A Practical Guide by Rolf Kötter,

Externí odkazy

editovat