Dějiny informatiky

Dějiny informatiky se datují od prvních úvah nad obecnými algoritmy pro práci s čísly nebo jinými daty. Nástup elektronických počítačů informatice umožnil široké aplikace a dostal ji do popředí pozornosti vědy.

Informatika

Rané dějiny Editovat

Diferenciální stroj Editovat

Počátky moderní informatiky Editovat

Matematické základy moderní Informatiky byly položeny již Kurtem Gödelem formulací jeho věty o neúplnosti v roce 1931. Gödel v této větě představil limity dokazatelnosti vět v rámci jejich vlastního formálního systému, což vedlo ke snaze řady matematiků definovat a popsat takový formální systém, který by toto umožňoval. Tak vznikly pojmy jako částečně rekurzivní funkce, nebo lambda-definovatelné funkce.

Pro Informatiku byl klíčový rok 1936, kdy Alan Turing a Alonzo Church představili, nezávisle na sobě, jak formalizaci samotného algoritmu, včetně hranic toho co jím může být spočítáno, tak čistě mechanistický výpočetní model počítače. Společně pak definovali tzv. Churchovu–Turingovu tezi - hypotézu o vlastnostech mechanických výpočetních zařízení, jakými jsou elektronické počítače, která říká, že jakýkoli výpočet, který je možný, je realizovatelný jako algoritmus běžící v počítači, pokud tento má k dispozici dostatek času a paměťového úložného prostoru.

Související články Editovat

Literatura Editovat

  • NAUMANN, Friedrich. Dějiny informatiky: od abaku k internetu. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1730-7. S. 422. 

Externí odkazy Editovat