Nemes
v hieroglyfickém zápisu
n
T34 m
sV6

Nemes (ve starší literatuře uváděno též jako klaft) je ve starověkém Egyptě pokrývka hlavy, která u panovníků, jimž je vyhrazeno její užívání, často nahrazuje královskou korunu. Spíše ojediněle (např. na vyobrazeních Amenhotepa III. a jeho nástupce Achnatona, v 19. dynastii např. u Ramesse II.) se z neznámých důvodů lze setkat s kombinací nemesu se spojenou korunou. Má podobu proužkovaného obdélníkového šátku přiléhajícího k čelu a přidržovaného čelenkou; přední cípy splývají přes ramena na hruď, zadní jsou spleteny do copánku na zádech.[1] V naprosté většině případů je nemes na přidržující čelence doplňován ureem, jen výjimečně tento výsostný symbol královské moci chybí.

Nemes krále Tutanchamona na pohřební masce
Zadní vázání

Původ nemesu je většinou spatřován v prehistorickém pastýřském šátku. Prvním nesporným dokladem jeho užívání je socha panovníka Džosera[2] z doby 3. dynastie, umístěná v serdabu jeho pyramidového komplexu. Nelze ovšem vyloučit, že byl užíván už dříve: obdobou či přímým předchůdcem snad může být pokrývka, kterou má na hlavě král Den1. dynastie na slonovinové destičce ze sbírek Britského muzea. Nemes se pak hojně objevuje na vyobrazeních po celé faraonské období.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. HORNUNG, Erik. Faraon. In: DONADONI, Sergio. Egyptský člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-813-4. Kapitola 10, s. 255.
  2. REEVES, Carl Nicholas. Starověký Egypt : kronika velkých objevů. Překlad Jolana Malátková. Praha: Academia, 2006. 255 s. ISBN 80-200-1418-7. S. 169. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat