Nadační fond Kolowrátek

Nadační fond Kolowrátek Maximiliana, Francescy a Dominiky Kolowrat-Krakowských byl založen 26. února 2008 ku příležitosti 65. výročí narození hraběte Františka Tomáše a svou obecně prospěšnou činností pokračuje v mecenášské tradici rodu Kolowrat-Krakowských. Hlavní prioritou Nadačního fondu je podpora nadaných dětí a mladistvých. 

Mecenášská tradice roduEditovat

Zcela v souladu s významem rodového hesla „Věrně a stále“ se Kolowrat-Krakovští věnovali také plnění obecně prospěšných cílů. Vždy podporovali oblast vzdělávání a kultury, pomáhali lidem v tíživé sociální a zdravotní situaci a aktivně se podíleli na rozvoji regionů, kde působili.

Na tuto tradici navázali také hrabě Jindřich Kolowrat-Krakowský (1897–1996) a jeho syn František Tomáš Kolowrat-Krakowský (1943–2004), kteří se po roce 1989 vrátili z amerického exilu. Jejich cílem nebyla pouhá restituce majetku, ale i aktivní pomoc v ekonomicko-sociálním rozvoji demokratického Československa a později České republiky, které mohli nabídnout své bohaté zkušenosti. Jakmile se ujali správy svého majetku, začali pracovat nejen na ozdravení a znovuvybudování panství pánů z Kolowrat, ale ihned ochotně a rádi poskytovali obecně prospěšnou pomoc.[1]

1993 – Hrabě Jindřich Kolowrat-Krakowský pronajal na dvacet let Kolowratský palác Národnímu divadlu za symbolickou jednu korunu ročně, v této tradici pokračuje rod Kolowrat-Krakowských i nadále

1997 – Hrabě František Tomáš Kolowrat-Krakowský koupil pro památnou stavbu románského kostela sv. Jiří v Přimdě tři nové zvony jako náhradu za původní, zničené po 2. světové válce

2000 – Hrabě František Tomáš Kolowrat-Krakowský přispěl Národnímu muzeu částkou 100 000 Kč na vydání obrazové publikace o historii budovy Národního muzea

2002 – Hrabě František Tomáš Kolowrat-Krakowský věnoval 6 000 000 Kč na pomoc v nouzi a nápravu škod způsobených rozsáhlými povodněmi[2]

Poslání nadačního fonduEditovat

Hlavní prioritou Nadačního fondu Kolowrátek je podpora nadaných dětí a mladistvých. Ovšem v návaznosti na rodovou tradici směřují aktivity fondu i do oblasti podpory osob v tíživé sociální či zdravotní situaci, do podpory v oblasti kultury, vzdělání a lidských práv a v neposlední řadě také do podpory poskytování sociálních a zdravotně-sociálních služeb.[3]

Starší projektyEditovat

Mezi projekty, které Nadační fond Kolowrátek podpořil patří například Divadlo bratří Formanů. Nadační fond v minulých letech pravidelně spolupracoval s Centrem Paraple, obecně prospěšnou společností pomáhající ochrnutým lidem. Dlouhodobě podporoval také jednu z nejprestižnějších českých divadelních cen, tedy Ceny Alfréda Radoka. 

Současná činnostEditovat

Z fondu je finančně podporován Dětský domov Tachov či Mezinárodní hudební festival Mladá Praha. V současnosti je hlavní prioritou Nadačního fondu Kolowrátek podpora individuálních žádostí – pomoc handicapovaným dětem a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. 

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. {title}. www.rozhlas.cz [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-11-27. 
  2. http://www.kolowrat.cz/cs/mecenasska-tradice-rodu
  3. http://www.kolowrat.cz/cs/poslani-nadacniho-fondu

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat