Národní centrum pro elektronické informační zdroje

projekt zajišťující centrální nákup a správu klíčových elektronických informačních zdrojů pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR

Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib) je projekt zajišťující centrální nákup a správu klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR.  CzechELib centralizuje know-how, vyjednávání s poskytovateli EIZ, nákup a správu zdrojů, čímž snižuje administrativní zátěž pro členské instituce a vytváří silnější vyjednávací pozici vůči poskytovatelům EIZ. CzechELib jako součást Národní technické knihovny sídlí v Praze 6.

Národní centrum pro elektronické informační zdroje
Czechelib logo.jpg
Oficiální web www.czechelib.cz
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data můžou pocházet z datové položky.

Národní centrum pro elektronické informační zdroje je individuální systémový projekt v rámci Prioritní osy 1, Specifický cíl 4 Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542

Projekt CzechELib byl zahájen 1. 1. 2017, ukončení jeho fyzické realizace je plánováno k 31. 12. 2022. Po skončení projektu bude provoz centra i podpora nákupu EIZ hrazen ze státního rozpočtu. Realizátorem projektu se stala Národní technická knihovna (NTK), centrum CzechELib se stalo jedním z jejích odborů.

V rozpočtu projektu je celkem alokováno 1,297 mld. Kč. Podpoře nákupu elektronických informačních zdrojů bude věnováno přes 90 % celkové částky. Licenční poplatky za přístup k EIZ jsou z rozpočtu projektu hrazeny pouze částečně (minimálně 50 % ceny). Zbylá část ceny je dofinancována přímo členskými institucemi prostřednictvím mechanismu přefakturace části nákladů na pořízení EIZ.

HistorieEditovat

Od konce 90. let poskytuje vláda ČR podporu nákupu elektronických informačních zdrojů jako podstatné „suroviny" pro rozvoj výzkumu a vzdělávání – jako je tomu i jinde v řadě rozvinutých zemí. Přestože je ekonomicky žádoucí nákup zdrojů jednotlivými organizacemi úzce koordinovat, byla podpora dlouho poskytována formou soutěže. V roce 2016 existovalo přibližně 18 konsorcií obsluhujících od několika málo až do 70 institucí. Celkem šlo o téměř 130 institucí odebírajících zhruba stovku zdrojů (což může být jediný důležitý časopis, ale i kolekce několika tisíc časopisů či stovek knih).

Tento model se postupně optimalizoval co do počtu „konsorcií“, přesto však podle studie zpracované firmou Deloitte trpěl vysokou administrativní náročností, rozdrobeností a z toho plynoucí nekoncentrovanou vyjednávací kompetencí působící horší licenční a cenové podmínky. Vlivem financování části „projektů“ z evropských prostředků se fragmentace dále posílila.

V tomto kontextu vznikla myšlenka vytvořit jedno centrum - CzechELib, které bude s koncentrovanou vyjednávací silou efektivně obstarávat nákup elektronických informačních zdrojů pro celou oblast VaVaI, zdroje bude spravovat a povede věrohodné statistiky o jejich využívání.  Z výše uvedených důvodů podporují centralizaci zajišťování přístupu k EIZ veřejné vysoké školy zastoupené Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol, Akademie věd ČR, Národní knihovna ČR, Národní technická knihovna, Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Asociace knihoven vysokých škol a další významné organizace. Projektový záměr i charta projektu byla diskutována s nominovanými zástupci výše uvedených subjektů průběžně v rámci užší a širší pracovní skupiny.

Etapy realizace projektuEditovat

Etapy realizace projektu
Č. Název etapy Od – do Poznámka
1. Spuštění projektu 29. 1. 2016 – 31. 12. 2016 příprava PZ, Charty,

malé Charty, schválení žádosti

v aplikaci Monitorovací systém 2014+

atd.

2. Nastavení projektu 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 začátek financování a realizace projektu
3. Řízení dodávky projektu 1 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 Přístup ke zdrojům podpořen z OPVVV
4. Řízení dodávky projektu 2 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 přístup ke zdrojům podpořen ze SR
5. Ukončení projektu 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022 konec financování projektu
6. Vypořádání projektu 1. 1. 2023 – 30. 9. 2023
7. Hodnocení přínosů projektu 1. 1. 2023 –konec programu

OPVVV

SlužbyEditovat

Vedle samotného zajištění přístupu k EIZ, má CzechELib za úkol soustředit požadavky členských institucí na obstarání EIZ, získávat cenové nabídky od vydavatelů, vyhodnocovat zájem uživatelů o EIZ po jejich nacenění, sjednávat optimální smluvní podmínky splňující dohodnuté priority, připravovat smlouvy a další právní dokumenty, uskutečňovat vlastní nákup a zprocesování plateb, včetně fakturace, spravovat databáze (seznam členských institucí a jejich údajů, seznam EIZ, seznam vydavatelů a kontaktů), vyhodnocovat statistiky využívání zdrojů, poskytovat bibliometrické služeb pro uživatele na základě zájmu, dlouhodobě archivovat nakoupené EIZ pro případ zániku či nefunkčnosti dodavatele a poskytovat informačně-referenční servis.

Členské instituceEditovat

Členem CzechELib se může stát jakákoli instituce, která má zájem o EIZ a splní základní formální podmínky. Nárok na státní finanční podporu na nákup EIZ se však vztahuje jen na výzkumné organizace definované v dokumentu Metodika pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci CzechELib.

Největší podíl členských institucí tvoří ústavy Akademie věd ČR, vysoké školy, další výzkumné organizace, knihovny a nemocnice.

Charta projektuEditovat

Základní dokument obsahující podrobné informace o projektu CzechELib se nazývá Charta. Obsahuje detailní popis cílů, mise a metod, kterými se projekt CzechELib řídí.

Role Národní technické knihovny (NTK)Editovat

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel finanční podpory nákupu elektronických informačních zdrojů (EIZ) se po 10letém zvažování rozhodlo distribuovat tuto podporu cestou centrálního vyjednávání a obstarávání. K tomuto účelu vypsalo v rámci OP VVV Individuální projekt systémový (IPS) a uložilo Národní technické knihovně (NTK), aby připravila a podala projekt Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib. NTK uspěla a od 1. 1. 2017 je nositelem tohoto projektu. Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib nemá právní subjektivitu, je součástí organizační struktury NTK jako odbor, v jehož čele stojí ředitel projektu a vedoucí odboru, který zabezpečuje věcné naplňování projektu.

Mezi hlavní důvody výběru NTK pro realizaci tohoto projektu patří následující skutečnosti:

  • NTK je nezávislá instituce, přímo řízená MŠMT, které spravuje evropské operační programy,
  • NTK má mnohaleté zkušenost s širokou varietou vadyvatelů EIZ (Academic Press, ACS, Blackwell, Elsevier, IoPP, J. Wiley, Kluwer, Springer) pro největší počet (70+) účastníků (kromě KNAV pro WoS)
  • NTK dala zpracovat studii Návrh implementace jednotného systému plánování nákupu EIZ do ČR, která byla následně projednána ji s AKVŠ
  • NTK iniciovala debatu o vytvoření CzechELib a prezentovala ji na mnoha úrovních a odborných akcích (ČKR, RVVI, RVŠ, AKVŠ, KRE, BA)
  • NTK se podílela na přípravě výzvy v OP VVV

NTK z projektu CzechELib nemá žádné příjmy, více než 90 % prostředků projektu jde na nákup EIZ a zbytek na provoz centra.

Externí odkazyEditovat