Myosin

protein umožňující svalový stah

Myosin, někdy také myozin nebo svalník (zast.), je označení pro skupinu proteinů řazených mezi tzv. molekulární motory, které jsou za pomoci hydrolýzy ATP schopny vytvářet sílu a aktivní směrovaný pohyb v buňce. Vážou se na aktin, spolu s nímž a dalšími proteiny jsou zodpovědné za svalový stah; dále se také podílejí na aktivním vnitrobuněčném transportu váčků a pohybu membrán. Vyskytují se u eukaryotických organismů, včetně např. rostlin.[1]

Myosinová hlavička
Myofibrily složené z aktinu a myosinu a tvořící jedno sarkomeru – schéma

Struktura a typy editovat

Dodnes bylo odhaleno asi 150 genů kódujících myosiny a tvořících tzv. myosinovou superrodinu. Rozdělují se do asi 18 tříd označovaných římskými číslicemi I–XVIII. Všechny mají přibližně společnou strukturu: globulární hlavičku, jež se váže na aktin a též hydrolyzuje ATP, „krk“ s regulačními místy pro vazbu kalmodulinu a konečně dlouhý ocásek. Právě ocáskovitá („tail“) doména vykazuje nejvyšší rozmanitost a je schopná se vázat na celou řadu buněčných struktur.[1]

  • Myosin Imonomerický myosin, který má vazebná místa pro váčky – transport po aktinových vláknech
  • Myosin II – struktura tvořena více molekulami – transport membránových struktur, patří sem však i svalové myosiny zajišťující svalový stah

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b Roy E. Larson. Myosin Motors. In: Lennarz,W.J., Lane, M.D. Encyclopedia of Biological Chemistry , Four-Volume Set, 1-4. [s.l.]: [s.n.]

Související články editovat

Externí odkazy editovat