Mikrofilamentum

Mikrofilamentum (množ. č. mikrofilamenta) je cytoskeletální proteinové vlákno podílející se zásadně na udržování tvaru a vnitřní organizace buňky. Mikrofilamenta jsou velmi důležitá i pro vnitrobuněčný transport. Podílejí se také na tvorbě panožek. Základní stavební jednotkou mikrofilament jsou jednotlivé molekuly proteinu aktinu, které polymerizují do dvou řetězů nadmolekulárního vlákna.

Fluorescenčně značené endoteliální buňky. Mikrofilamenta jsou zviditelněna faloidinem s navázaným červeným fluoroforem TRITC.

StavbaEditovat

Aktinová vlákna mají v průměru zhruba 7 nm, a jsou pružnější a obvykle kratší než mikrotubuly, ale je jich víc a proto celková délka aktinových vláken může být až třicetkrát větší, než délka všech mikrotubulů. Všechny globulární molekuly aktinu směřují ve vláknu stejným směrem podél osy vlákna. To vytváří v aktinových vláknech polaritu a tedy rozlišitelný plus- a minus-konec. Vlákna na obou koncích stále přirůstají, nebo se zase rozpadají, přičemž rychleji přibývá na plus-konci. Aktinová vlákna se většinou vyskytují:

Tímto uspořádáním se zvětšuje pevnost. Dohromady vytvářejí stresová vlákna.

VýskytEditovat

Jsou přítomna ve všech eukaryotických buňkách. Vyskytují se na těchto místech:

Asociované proteinyEditovat

Aktinová vlákna interagují s více než 50 různými aktin vázajícími proteiny (ABP z angl. actin binding proteins), které umožňují plnění dalších funkcí. Teprve ve spojení s těmito proteiny mohou filamenta tvořit stálejší struktury, jako jsou v mikroklcích (microvilli) apikální části buněk, tvořících výstelku tenkého střeva. Významným zástupcem je například myosin.

Externí odkazyEditovat