Mohylové kultury nebo Komplex mohylových kultur je komplex příbuzných archeologických skupin, které existovaly ve střední době bronzové, přesněji v 15. - 13. století př. n. l. Skupiny se celkem náhle objevily v Porýní, Podunají (včetně Čech a Moravy) a na západě Karpatské kotliny. Řadí se k nim i předlužická kultura ve Slezsku. Rychlý vznik a rozmach těchto kultur není plně objasněn. Některé z oblastí, které se ke komplexu počítají, byly pravděpodobně kolonizovány z vyspělejších center, ale zmapovat toky migrace je obtížné. Pro všechny mohylové kultury je typická rozvinutá bronzová industrie (sekery, meče, nože, hroty kopí, toaletní náčiní). Nalezeny byly povětšinou v hrobech, kostrových i žárových, které byly typicky překryty mohylami, často seskupenými do mohylníků. U západních skupin převažovalo chovatelství (například českofalcká skupina), východnější skupiny byly zemědělské (středodunajská a karpatská mohylová kultura).[1]

Patří sem:

Tyto kultury byly završením rozsáhlých změn v hospodářském a kulturním vývoji, provázeném klimatickými změnami (zhoršení počasí) na území stávajících kultur. Tyto kultury zřejmě vznikly v Německu u Rýna a odtud se šířily zejména na jihovýchod.

SlovenskoEditovat

Na Slovensku se vyskytovaly:

Příbuzné mohylovým kulturám byly i pilinská kultura, otomanská kultura a severopanonská kultura.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Mohylové kultúry (Európa) na slovenské Wikipedii.