Ministerstvo hospodářství České republiky

bývalé ministerstvo České republiky

Ministerstvo hospodářství České republiky bylo od října 1992 do listopadu 1996 ústředním orgánem státní správy[P 1] České republiky. Působnost ministerstva poté přešla na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo životního prostředí, Správu státních hmotných rezerv a na Úřad pro státní informační systém.

V  září 1992 předložila vláda návrh, jenž počítal se vznikem ministerstva hospodářství, dopravy a spojů.[1] Nakonec, díky pozměňovacím návrhům – např. poslance Ludvíka Motyčky[2], s  účinností od 31. října 1992 vzniklo ministerstvo hospodářství, na které přešla část agendy zanikajících ministerstev obchodu a cestovního ruchu a pro hospodářskou politiku a rozvoj.[1]

Ministerstvo hospodářství bylo ústředním orgánem státní správy ve věcech malých a středních podniků, pro živnosti, cestovní ruch, profesní přípravu učňů na povolání, pro tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství a geologický průzkum, pro regionální politiku, politiku bydlení, rozvoj domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, pro územní plánování a stavební řád, investiční politiku, rozvoj techniky a technologií, státní informační systém, technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Dále bylo ministerstvo ústředním orgánem státní správy pro silniční a městskou dopravu, dráhy zvláštního určení, pozemní komunikace, vnitrozemskou plavbu, vodní cesty a civilní letectví, s výjimkou letecké dopravy, pro pošty a telekomunikace s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasové a televizní vysílání, pro hospodářskou mobilizaci a hospodářská opatření potřebná pro zabezpečení obrany.[3]

Již od prosince 1992 přešla působnost ve věcech silniční a městské dopravy, drah zvláštního určení, pozemních komunikací, vnitrozemské plavby, vodních cest a civilního letectví na ministerstvo dopravy.[4] Od 1. ledna 1993 se působnost rozšířila i o podporu exportu.[5]

V červenci 1996 byl připraven vládní návrh zákona, jenž počítal se zrušením ministerstva hospodářství a účelným rozdělením jeho dosavadní působnosti podle věcného zaměření mezi ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Správu státních hmotných rezerv a nově zřizované ústřední orgány státní správy – ministerstvo pro rozvoj regionů, měst a obcí, ministerstvo dopravy a spojů a Úřad pro státní informační systém.[6] S účinností od 1. listopadu 1996 dosavadní ministerstvo hospodářství zaniklo a jeho dosavadní působnost: [7]

 • ve věcech telekomunikací a pošt přešla na ministerstvo dopravy a spojů,
 • ve věcech profesní přípravy učňů na povolání přešla na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
 • ve věcech malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, ve věcech živností, podpory exportu, tvorby jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, rozvoje techniky a technologií, technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví přešla na ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • ve věcech regionální politiky, včetně regionální podpory podnikání, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a ve věcech nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky a cestovního ruchu přešla na ministerstvo pro místní rozvoj,
 • ve věcech geologického průzkumu přešla na ministerstvo životního prostředí,
 • ve věcech hospodářské mobilizace a hospodářských opatření potřebných pro zabezpečení obrany přešla na Správu státních hmotných rezerv,
 • ve věcech státního informačního systému přešla na Úřad pro státní informační systém.

Ministři

editovat

Prvním ministrem hospodářství byl od 31. října 1992 Karel Dyba, který v předchozím období zastával funkci ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj.[8] Funkci zastával do 4. července 1996, kdy se stal ministrem Jaromír Schneider.[8][9] Po zániku ministerstva hospodářství v listopadu 1996 zastával Schneider do 2. května 1997 funkci ministra pro místní rozvoj.[9][10]

Poznámka

editovat
 1. Podle současné terminologie správního práva se jednalo o správní úřad.

Reference

editovat
 1. a b ČNR. Tisk č. 23: Vládní návrh Zákon České národní rady, o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky [online]. 1992-09-02 [cit. 2011-07-09]. Dostupné online. 
 2. ČNR. Stenoprotokoly: 4. schůze ČNR: 5 [online]. 1992-09-22 [cit. 2011-07-09]. Dostupné online. 
 3. Zák. ČNR č. 474/1992 Sb. , o  opatřeních v  soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 4. Zák. ČNR č. 548/1992 Sb. , o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.[nedostupný zdroj]
 5. Zák. ČNR č. 21/1993 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb. , o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 6. ČNR. Tisk č. 12/0: Vládní návrh na vydání zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb. [online]. 1996-07-12 [cit. 2011-07-10]. Dostupné online. 
 7. Zák. č. 272/1996 Sb. , kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb. , o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb. , o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
 8. a b Vláda ČR. Vláda Václava Klause (02.07.1992-04.07.1996): Přehled členů vlády [online]. C2010 [cit. 2011-07-09]. Dostupné online. 
 9. a b Vláda ČR. Vláda Václava Klause II. (04.07.1996 - 02.01.1998): Přehled členů vlády [online]. C2010 [cit. 2011-07-10]. Dostupné online. 
 10. PS PČR. Vystoupení členů vlády na schůzích Poslanecké sněmovny [online]. [1996] [cit. 2011-07-10]. Dostupné online. 

Související články

editovat