Milan Sojka

český ekonom a vysokoškolský pedagog

Milan Sojka (23. března 1951 Praha17. května 2009 Praha) byl český ekonom, který působil jako profesor ekonomie, vysokoškolský pedagog a vedoucí katedry institucionální ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

prof. Ing. Milan Sojka, CSc.
Datum narození 23. března 1951
Místo narození Československo Praha, Československo
Datum úmrtí 17. května 2009 (ve věku 58 let)
Místo úmrtí Česko Praha, Česko
Ekonomická škola Postkeynesiánství
Instituce Fakulta sociálních věd UK
Pole působení Dějiny ekonomických teorií
Metodologie ekonomie
Keynesovská makroekonomie
Vzdělání Vysoká škola ekonomická v Praze
Ocenění Cena České společnosti ekonomické (2008)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ŽivotopisEditovat

V roce 1974 dokončil studium oboru politická ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Po studiu působil nejprve na katedře dějin ekonomických učení kde v roce 1982 získal titul kandidáta věd v oboru dějiny ekonomických teorií. V průběhu 80. let 20. století působil jako pedagog na Graduační škole Ekonomického ústavu ČSAV. V roce 1987 mu byl na VŠE udělen titul docent a v roce 1996 i titul profesor.

Od roku 1990 až do své smrti v roce 2009 působil v Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze. Působil také jako vedoucí Ústavu ekonomie na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Jako pedagog a znalec ekonomických teorií se věnoval zejména oblasti historie, vývoji českého a světového ekonomického myšlení a postkeynesovské teorii.

Ocenění a další činnostEditovat

V roce 2008 získal Výroční cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos českému ekonomickému učení. Od roku 2010 je k uctění jeho památky udělována také Cena Milana Sojky.[1]

Dále působil v následujících společnostech a nadacích:

  • člen Evropské společnosti pro dějiny ekonomického myšlení
  • člen správní rady nadace Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových
  • člen rady Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky
  • člen vedení České společnosti ekonomické
  • člen Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE a Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
  • místopředseda Akreditační komise a předseda její stálé pracovní skupiny pro ekonomii (2000 – 2009)
  • předseda Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education (CEEN) (2002 – 2006)
  • člen výkonné rady European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) (2008 – 2009)

Publikační činnost a VýukaEditovat

Profesor Sojka byl uznávaným odborníkem v oblasti dějin ekonomických teorií a historie českého ekonomického myšlení. Tomuto tématu věnoval řadu odborných prací a učebnic ekonomie pro vysoké a střední školy. Mezi nejznámější publikace patří například:

  • Sojka, Milan: Milton Friedman - Svět liberální ekonomie, Epocha, 1996
  • Sojka, Milan: John Maynard Keynes a současná ekonomie, Grada, 1999
  • Sojka, Milan a kolektiv: Dějiny ekonomických teorií, Karolinum, 2000
  • Sojka, Milan; Mlčoch, Lubomír; Machonin, Pavel: Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989, Karolinum, 2000
  • Sojka, Milan: KDO BYL KDO – světoví a čeští ekonomové, Libri, 2002
  • Sojka, Milan; Konečný, Bronislav: Malá encyklopedie moderní ekonomie, Libri, 2006 (6. vydání)
  • Jan Havel; Jitka Koderová; Milan Sojka: Teorie peněz, Aspi, 2008
  • Sojka, Milan; Pudlák, Jan: Ekonomie pro střední školy, Fortuna, 2009 (aktualizované vydání)
  • Sojka, Milan: Dějiny ekonomických teorií – HBT, prosinec 2010. Profesor Sojka dokončil tuto knihu v rukopisné podobě v r. 2009, krátce předtím, než zemřel. Jde o základní a stěžejní dílo v oboru dějiny ekonomických myšlení, napsané z moderního pohledu současného stupně vývoje ekonomické vědy. Obsáhlý rukopis (vybavený rejstříky, a dalšími přílohami) doplňuje předmluva guvernéra České národní banky doc. Ing. Z. Tůmy.
  • CEP: sborník č. 35 "Velká deprese" Velká hospodářská krize - 75 let od Černého čtvrtku
  • CEP: sborník č. 50/2006 "Šedesát let od smrti Johna Maynarda Keynese"
  • CEP: Sborník č. 58/2007 "Jean-Baptiste Say - 240 let od narození"
  • Asymetrické informace - nová cesta ke zdůvodnění státních zásahů?

Výuka

  • Contemporary Economic Theories
    • 1. Methodological issues and the role of methodology in the development of economic science -- lecture on the major methodological approaches in economic theories of the 20th Century, and on the role of methodology in the development of economic theory .
    • 2. Neoclassical economics before Keynes -- lecture on basic methodological approaches of the prekeynesian neoclassical theories used before 1930ies.
    • 3. Neoclassical economics after Keynes - lecture on the methodological developments in the neoclassical economics since 1930ies. The importance of the development of neoclassical macroeconomics and the methodological approach of M. Friedman is stressed.
    • 4. Austrian and neoaustrian economics -- a consistent methodological individualism and its implications,lecture on major methodological issues of neoaustrian economics in the tradition of L. von Mises and F. von Hayek.
    • 5. Keynes and his methodological approach - lecture on the methodological approaches of J. M. Keynes as developed in his major works. Problems of expectations, animal spirits, time issues etc.
    • 6. Neokeynesian macroeconomics - lecture on the development of the neoclassical synthesis using examples from the papers and books by F. Modigliani, P. A. Samuelson, D. Patinkin and other leading neokeynesians.
    • 7. Postkeynesian economics -- postkeynesian methodological perspective, critical realism, interpretation of the theoretical heredity of J. M. Keynes, antimarginalist revolution, historical time and expectations.
    • 8. Neoricardian economics, Sraffa and the implications of his work for the development of economic theory - lecture on methodological principles of the theoretical approach of P. Sraffa, reproducibility, surplus etc.
    • 9. Institucionalismus a new institutional economics - lecture on methodological approaches and differences between old and new institutional economic theories, (institutions, historical time, development and role of institutions, property rights, formalization and mathematical methods etc.).
    • 10. J. A. Schumpeter -- an alternative without followers? Lecture on methodological approaches of J. A. Schumpeter in his Theory of economic development (entrepreneur, innovation, empirical-inductive perspective, creative destruction).
    • 11. Marxian political economy -- lecture on methodological approaches of K. Marx, and theoretical approach of marxian economic theory in its later development.
    • 12. French structuralism - lecture on sociological approach to economic theory on the basis of a structural method, a trial to solve the methodological dichotomy in contemporary economics by a sociological method.
  • Post-Keynesian Economics
  • Keynesian Monetary Economics
    • I. Foundations of the keynesian macroeconomics in the work of John Maynard Keynes 1. The Treatise on Money . London, Macmillan 1930 (ch. 15) 2. The General Theory of Employment, Interest and Money. San Diego, HBJ 1953 (ch. 5, 12) II. Neokeynesian macroeconomics - the Great Neoclassical Synthesis 3. John Hicks: Mr. Keynes and the Classics. Econometrica, Vol. 5, April 1937 4. Franco Modigliani: Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money. Econometrica, Vol. 12, January 1944 5. James Tobin: Inflation and unemployment. American Economic Review, March 1972;Price Flexibility and Output Stability - An Old Keynesian View. The Journal of Economic Perspectives, No. 1, Vol. 7, Winter 1993 III. Disequilibrium keynesianism 6. Robert Clower: The Keynesian Counterrevolution: A Theoretical Appraisal. In: Hahn, F. E., Brechling, F. P. R. (eds.): The Theory of Interest Rates. London, Macmillan 1965 7. Axel Leijonhufvud: Keynes and the Keynesians. A Suggested Interpretation. American Economic Review, Vol. 57, May 1967 IV. Postkeynesian Economics 8. Nicholas Kaldor: The Irrelevance of Equilibrium Economics. The Economic Journal, No. 328, Vol. 82, December 1972 9. Jan Kregel: Economic Methodology in the Face of Uncertainty. Economic Journal, Vol. 86, June 1976 10. Hyman Philip Minsky: The Financial Instability Hypothesis: A Restatement.Thames Papers on Political Economy 1981 + Paul Davidson: A Technical definition of Uncertainty and the Long-Run Non-Neutrality of Money. Cambridge Journal of Economics, Vol. 12, 1988 V. New Keynesian Economics 11. James Meade: Wage-Fixing Revisited. London, IEA 1985 12. George Akerlof, Janet Yellen: A Near Rational Model of the Business Cycle with Wage and Price Inertia. The Quarterly Journal of Economics, Vol. C -- Supplement, 1985 13. Bruce Greenwald and Joseph Stiglitz: New and Old Keynesians. Journal of Economic Perspectives, Vol. 7, No. 1, Winter 1993
  • History of Economic Thought
    • 1. Adam Smith: his time, his life and his work. 2. European economic thinking before Adam Smith: Mercantilism and Physiocracy. 3. Classical followers of Adam Smith: Thomas Malthus and David Ricardo, J.B.Say and J. Ch. Sismonde de Sismondi, Karl Marx. 4. Cardinal Utility Theory: Jeremy Bentham and John Stuart Mill. Marginal Utility Theory: William Stanley Jevons and Carl Menger. Criticism and decline of utility theory: Wilfredo Pareto and Lionel Robbins. 5. General Equilibrium: Leon Walras. Partial Equilibrium: Alfred Marshal. Nobel Price Winners linked with the General Equilibrium Theory. 6. Carl Menger again. Capital goods: Von Wieser and Boehm Bawerk (Comparison with Marginal Productivity Theory developed by J.B.Clark and P.H.Wicksteed included). Ludwig von Mises. 7. Friedrich von Hayek. Joseph Schumpeter. Karel Engliš 8. Neoclassical  development of the Quantitative Theory of Money - I. Fisher and K. Wicksell. J.M.Keynes. Neoclassical synthesis. M. Friedman and Monetarism. 9. New Classical Macroeconomics, Postkeynesian Theory of Money. New Keynesian Economics and “New Consensus”. Czech economic thinking on money and monetary policy in the 1st half of the 20ies century: A. Rašín, K. Engliš, J. Macek. 10. Comparison of mainstream and non-orthodox methodology. Non-orthodox economists Postkeynesians build upon: Old institutionalists. Sraffa, Kalecki, Robinson, Harrod, Domar, Kaldor. 11. Postkeynesian microeconomics and macroeconomics

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

  • KODEROVÁ, Jitka. Opus Magnum profesora Sojky. Politická ekonomie. 2011, čís. 4. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-25. 

Externí odkazyEditovat