Milan Myška

český historik, profesor, vysokoškolský pedagog a vědecký spisovatel

Milan Myška (13. dubna 1933 Ostrava8. července 2016 Ostrava) byl český historik. Specializoval se na hospodářské a sociální dějiny novověku.

Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., dr. h. c.
Narození13. dubna 1933
Ostrava
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Úmrtí8. července 2016 (ve věku 83 let)
Ostrava
ČeskoČesko Česko
Povoláníhistorik techniky, pedagog a spisovatel
Alma materUniverzita Karlova
Gymnázium Mikuláše Koperníka
Oceněníčestný doktor
Nuvola apps bookcase.svg Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

BiografieEditovat

Po maturitě na bíloveckém gymnáziu studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V 50. letech vyučoval na Vyšší pedagogické škole v Opavě, která postupně prošla transformací v Pedagogickou fakultu se sídlem v Ostravě, jejíž se stal Myška proděkanem. Z katedry dějepisu postupně vybudoval patrně nejvýznamnější pracoviště zaměřené na hospodářské a sociální dějiny 18.–20. století v tehdejším Československu. Protože však v 60. letech zastával proreformní postoje, a zejména pak pro svou ilegální činnost v době po sovětské invazi byl s počínající normalizací zbaven možnosti vědecké a pedagogické práce a pro následující roky vystaven tvrdé perzekuci. Po 13 let byl bez stálého zaměstnání a psal „do šuplíku“, příp. publikoval pod cizími jmény. V 80. letech pracoval ve Slezském zemském muzeu v Opavě.

Po revoluci působil na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a v roce 2007 se stal vědeckým ředitelem tamějšího Centra pro hospodářské a sociální dějiny. Byl členem řady redakčních rad a domácích i mezinárodních profesních organizací. Byl respektovaným odborníkem na problematiku industrializace, protoindustrializace a podnikání, zabýval se ale též historií moravskoslezského regionu a metodickými problémy hospodářských dějin. Hlubokou stopu zanechal coby organizátor historického bádání na půdě ostravského vysokého školství a také jako vědecký redaktor několika periodik a děl encyklopedického charakteru, především pak rozsáhlého Biografického slovníku Slezska a severní Moravy. Podílel se i na sepsání několika učebnic.

PublikaceEditovat

 • Založení a počátky Vítkovických železáren. 18281880. V Ostravě : Krajské nakladatelství, 1960.
 • Počátky vytváření dělnické třídy v železárnách na Ostravsku. Ostrava : Krajské nakladatelství, 1962.
 • Z tajných zpráv NSDAP o Těšínsku. Ostrava : Krajské nakladatelství, 1964.
 • Čtení o Ostravě. / Čtení o revíru. Nástin historie Ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru do roku 1945. Ostrava : KV Čs. společ. PVZ / Pedagog. fakulta, 1964/1969. (s C. Nečasem)
 • Die mährisch-schlesische Eisenindustrie in der industriellen Revolution. Praha : SPN, 1970.
 • Proto-industriální železářství v českých zemích. Robota a jiné formy nucené práce v železářských manufakturách. Ostravě : Ostravská univerzita, [1992].
 • Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích. Šenov u Ostravy ; Ostrava : Tilia ; Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1997. 277 s. ISBN 80-7042-477-X.
 • Breda & Weinstein. (Kapitoly z dějin opavského obchodního domu 1898–1998). Opava : Parnas Trading, 1998.
 • Rozbřesk podnikatelů. Moravský Beroun : Moravská expedice, 2000.
 • Faustin Ens. Životní příběh slezského intelektuála doby předbřeznové. Opava ; Ostrava : Matice slezská ; Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2003. 141 s. ISBN 80-903055-3-9.
 • Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. (dva svazky) Ostrava : Ostravská univerzita, 2003–2008. (s kolektivem)
 • Vilém Jičinský. Životní příběh českého montanisty v ostravsko-karvinském revíru. Ostrava ; Opava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě ; Matice slezská, 2006. 147 s. ISBN 80-7368-204-4.
 • Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2010.
 • Milan Myška. Z díla hospodářského historika. (edd. Aleš Zářický a kol.) Ostrava : Ostravské univerzita v Ostravě, 2010.
 • Hrabě Hodic a jeho svět. Zámecká kultura ve Slezsku mezi barokem a osvícenstvím. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011.
 • Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátků tovární výroby (opožděná industrializace). Frýdek-Místek : Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Frýdek-Místek, 2013.
 • Region a industrializace. Studie k dějinám industrializace Slezska (1800–1918). Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014.
 • Vzpomínání, aneb, "Tri dni ma naháňali, eště ma nědostali...". Ostrava : Ostravská univerzita, 2018.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • Životní jubileum. Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. In: Těšínsko. Vlastivědný časopis okresů Frýdek-Místek a Karviná, 3/1993, s. 31–32. ISSN 0139-7605.
 • PÁNEK, Jaroslav; VOREL, Petr, a kol. Lexikon současných českých historiků. Praha ; Pardubice: Historický ústav Akademie věd České republiky ; Sdružení historiků České republiky (Historický klub) ; Východočeské muzeum, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1. 
 • SPURNÝ, František. K sedmdesátinám profesora Milana Myšky. In: Severní Morava. Vlastivědný sborník, sv. 84. Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, 2002, s. 63–64. ISSN 0231-6323.
 • WOLF, Vladimír. Sedmdesátiny profesora PhDr. Milana Myšky, DrSc. In: Východočeské listy historické, č.19–20. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF VŠP, 2002, s. 372. ISSN 1211-8184.
 • SMUTNÝ, Bohumír. K sedmdesátinám prof. PhDr. Milana Myšky, DrSc. In: Časopis Matice moravské, 1/2003, s. 323–325. ISSN 0323-052X.
 • JIŘÍK, Karel. Milan Myška sedmdesátiletý. In: Vlastivědné listy Slezska a Severní Moravy, 2/2003, s. 39. ISSN 1213-3140.
 • MYŠKA, Milan (ed.). Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Profesoru Milanovi Myškovi k sedmdesátinám. Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava, 2003, 210 s. ISBN 80-7042-616-0
 • ŠOPÁK, Pavel. K životnímu jubileu prof. Milana Myšky. In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Ideje, iluze a realita v dějinách. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2009, s. 309–310. ISSN 1803-411X.
 • ŠOPÁK, Pavel. Milan Myška a Slezské zemské muzeum. In: Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B, 1/2013, s. 95–98. ISSN 1211-3131.

Externí odkazyEditovat