Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení

Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení (International Social Security Association, ISSA) je organizace, která sdružuje nositele sociálního pojištění a sociálního zabezpečení z celého světa.[1] Členské organizace MASZ pocházejí z regionů jako je Afrika, Amerika, Evropa, Asie a Tichomoří.

Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení má sídlo v Ženevě a jejími úředními jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina a španělština.[2]

HistorieEditovat

Tato asociace vznikla v roce 1927. U jejího zrodu stálo 17 organizací z 9 států. Mezi zakládající státy patřila Belgie, Československo, Francie, Lucembursko, Německo, Polsko, Rakousko, Švýcarsko a Velká Británie. Od roku 1947 organizace používá název International Social Security Association.[2] Nyní tato mezinárodní organizace sdružuje 340 členských organizací ve více než 150 zemích světa.[3]

VýznamEditovat

MASZ organizuje odborná jednání, diskuze, vzdělávací kurzy a semináře o sociálním zabezpečení. Dále zprostředkovává kontakt mezi jednotlivými členskými organizacemi, aby si mohly vyměnit informace a zkušenosti, provádí různé výzkumy o sociálním zabezpečení, vydává publikace a dokumenty (International Social Security Review, Trends in Social Security, Social Security Programs Throughout the World)[2] a spolupracuje s jinými mezinárodními organizacemi.[1]

Cílem Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení je snaha o větší ochranu, zlepšení a rozvoj sociálního zabezpečení skrze mezinárodní spolupráci.[1]

Co se týká financování sociálního zabezpečení, tak vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení přispívají na ochranu obyvatelstva skrze přerozdělování významné části HDP. Velké množství zdrojů se tedy skládá z příspěvků na sociální zabezpečení ze stran zaměstnanců, zaměstnavatelů, vlád, vládních převodů či jiných opatření jako jsou mikroúvěry nebo mikropojištění.[4]

StrukturaEditovat

Valné shromážděníEditovat

Nejvyšším orgánem Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení je Valné shromáždění, které se svolává každé tři roky. Mezi účastníky Valného shromáždění patří všechny členské organizace MASZ.[2]

RadaEditovat

Rada je volebním orgánem MASZ. Rada volí vysoké funkcionáře, sestavuje program činností, rozpočet organizace a určuje koeficient pro výpočet příspěvků členských organizací.[2] Rada se schází při příležitosti zasedání Valného shromáždění.

Úřad (Byro)Editovat

Úřad (Byro) je administrativním orgánem MASZ, který se skládá z prezidenta, pokladníka, generálního tajemníka a zvolených zástupců jednotlivých orgánů MASZ. Úřad navrhuje program činností, zřizuje Kontrolní komisi, stanovuje programové priority, finanční předpisy a rozhoduje o přijetí nových členů.[2] Úřad se schází jednou za kalendářní rok.

Kontrolní komiseEditovat

Kontrolní komise zkoumá finanční záznamy asociace, výroční zprávy, výkazy a finanční transakce, které musí být v souladu s finančními nařízeními. Komise pak svou zprávu, která obsahuje připomínky, doporučení a zjištění, předkládá Úřadu (Byro).

VedeníEditovat

Mezi hlavní představitele Mezinárodní organizace sociálního zabezpečení patří prezident Errol Frank Stoové, viceprezident Datuk Kathiravelu Selvarajah, pokladník Phillip Conus a generální tajemník Hans Horst Konkolewski.[5]

Evropské systémy Mezinárodní asociace sociálního zabezpečeníEditovat

Evropské systémy sociálního zabezpečení vytvářejí inovativní a účinné reakce na hospodářskou krizi. Sehrávají klíčovou roli ve zmírnění dopadů na tuto krizi. V Evropě však dochází k velkým tlakům v důsledků rekordní nezaměstnanosti a účinků demografického stárnutí populace.[6]

Ve dnech 28. až 30. května 2013 se v Istanbulu uskutečnilo Regionální fórum, kterého se účastnilo přes 300 správců a vedoucích pracovníků z 35 zemí. Závěrem fóra bylo to, že je důležité, aby systémy sociálního zabezpečení v Evropě posílily aktivní a preventivní přístupy, které povedou ke zlepšení správy, porozumění a odpovědnosti příjemců a občanů.[6]

V rámci asociace byly uděleny i ceny za dobrou praxi za rok 2013 a to v Belgii a Itálii. Dále asociace udělila osvědčení Německu, Lotyšsku, Polsku, Španělsku, Švédsku a Turecku.[6]

ReferenceEditovat

  1. a b c TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha: Portál, 2010, s.119. ISBN 978-80-7367-680-3
  2. a b c d e f Ministerstvo práce a sociálních věcí, Základní informace o MASZ, dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/1030 [cit. 2014-04-12]
  3. ISSA. Mandate. Issa.int [online]. ISSA, [cit. 2014-05-7]. Dostupné z: http://www.issa.int/the-issa/mandate Archivováno 26. 6. 2014 na Wayback Machine
  4. ISSA. Financing and investment. Issa.int [online]. ISSA, [cit. 2014-05-7]. Dostupné z: http://www.issa.int/topics/financing-investment/introduction Archivováno 3. 7. 2014 na Wayback Machine
  5. ISSA. Governance and managment. Issa.int [online]. ISSA, [cit. 2014-05-7]. Dostupné z: http://www.issa.int/the-issa/governance-and-management
  6. a b c ISSA. International Social Security Association. ISSA: Annual Review 2012 - 2013. ISSA, ©2013. s.14. ISBN 978-92-843-9183-7

Externí odkazyEditovat