Tichomoří

ostrovní oblasti Tichého oceánu

Tichomoří je pojem, který velmi široce a neurčitě označuje ostrovní oblasti Tichého oceánu.

V širším kontextu může termín označovat všechny části pevnin, které k Tichému oceánu přiléhají, a také všechny ostrovy v něm ležící. V užším kontextu označuje ostrovy Oceánie.