Mestic je slovo pocházející ze španělštiny a znamená osoba, která je příslušníkem rasy, která vznikla zkřížením genů Evropana (nejčastěji Španěla) a původního domorodého obyvatele bývalých španělských kolonií, jako byla většina JižníStřední Ameriky, Guam a Filipíny. Jednoduše se definice používá pro míšence bělocha a Indiána.

Lila Downs

Historie editovat

Mestici poprvé vznikají v době, kdy Španělé ovládali Latinskou Ameriku. Většinou byl mestic syn španělského otce a matky, která byla domorodá Američanka, tj. Indiánka. Mestici tvoří největší části populace v mnoha národech Latinské Ameriky, velké množství mesticů tvoří část populace v Mexiku, které je nejlidnatější španělsky hovořící zemí na světě.

Během koloniální éry přešlo mnoho domorodých Američanů na římský katolicismus a začalo mluvit španělským jazykem místo svých tradičních jazyků. Navíc mnoho domorodých Američanů uzavřelo sňatky s Evropany a měli s nimi potomky, kteří byli více podobní lidem evropského typu, a tedy měli i větší šanci na úspěch v životě vzhledem na kastovní rozvrstvení práv obyvatelstva ve španělských koloniích.

Po získání nezávislosti se stali mestici dominantní složkou obyvatelstva a označení mestic je v USA také běžně synonymem pojmu Hispánec nebo Latino.

Současné rozšíření editovat

 
Státy s dominantní populací mesticů a Indiánů.

Ve většině států Střední a Jižní Ameriky tvoří mesticové většinu obyvatelstva nebo její významnou část:

Osobnosti editovat

Míšencem mestice a zamba byl venezuelský prezident Hugo Chávez.

Externí odkazy editovat