Mauretánie (království)

Mauretánie
Mauritania
 Numidie 3. stol. př. n. l.431 n. l.
533698
Mauretania Tingitana 
Mauretania Caesariensis 
geografie
Mapa
Mauretánie a Numidie
obyvatelstvo
národnostní složení:
římský polyteismus,
místní domorodá náboženství
státní útvar
mateřská
(nadřazená)
země:
Římská říše Římská říše – jako klientský stát Říma
státní útvary a území
Předcházející:
Numidie Numidie
Nástupnické:
Mauretania Tingitana Mauretania Tingitana
Mauretania Caesariensis Mauretania Caesariensis

Mauretánie (latinsky Mauritania) byla starověká země berberských království na severozápadě Afriky. Sahala od pobřeží Atlantského oceánu na západě až k řece Amsaga, oddělující ji od Numidie na východě. Na severu přiléhala ke Středozemnímu moři, zatímco na jihu ji ohraničovala pohoří Tell Atlas a Ríf. Mauretánie tedy zahrnovala úrodné oblasti na severu dnešního Maroka a severozápadě Alžírska. Název země pochází ze jména jejích původních obyvatel, jimiž byli Maurové. Mauretánii vládli domorodí králové, kteří později upadli do závislosti na Římu. Zhruba od poloviny 1. století tvořila součást římské říše, přičemž sestávala ze dvou provincií: Mauretanie Tingitany na západě a Mauretanie Caesariensis na východě.

PanovníciEditovat

jméno doba vlády poznámka portrét
Bagas cca 225 př. n. l
Bocchus I. cca 110 – cca 80 př. n. l
Mastanesosus cca 80 – 49 př. n. l.
Bocchus II. 49 – cca 33 př. n. l. spoluvládce Boguda
Bogud 49 – cca 38 př. n. l. spoluvládce Bocchuse II.
Juba II. 25 př. n. l. – 23 n. l. klientský král Říma  
Ptolemaios 20 – 40 n. l. poslední král Mauretánie,
z počátku spoluvládce Juby II.,
popraven císařem Caligulou