Marxisticko-leninská filozofie

Marxisticko-leninská filozofie je filozofický systém, který fungoval v bývalém Sovětském svazu a evropských zemích východního bloku jako státem přikázaná ideologie.

Charakteristické rysy editovat

Marxisticko-leninská filozofie vznikla v Sovětském svazu v 20. letech 20. století[1] a byla závazným předmětem nejen na univerzitách,[2] ale i na středních školách (v rámci školního předmětuObščestvoveděnije“).[3]. Tvoří filozofický základ marxismu-leninismu a rozpadává se na dvě součásti: dialektický materialismus a historický materialismus.[4][5][6] Cílem sovětské filozofie byla také kritika takzvané buržoazní filozofie.

Sovětská filozofie byla pod správním dozorem a politickou kontrolou Správy agitace a propagandy ÚV KSSS.[7] Jednou z podstatných charakteristik marxisticko-leninské filozofie je pronásledování svobody myšlení a slova.[8]

Bolševický styl psaní šokuje svou sprostotou. V jejich „literatuře“ se nesetkáváme s jazykem, jakým hovoří rolnící a dělnící, ale především s přisprostlým žargonem nekulturních a zlostných měšťáckých rodinek. [. . .] Nejsou v něm žádnou vzácností tak nechutná srovnání, jako je například věta „sto tisíc čtenářů Haeckela znamená sto tisíc plivanců, plivnutých na filosofii Macha a Avenaria“ (Lenin). Ještě odpornější než zloba je v současné bolševické literatuře obludně rozšířená podlezavost, snaha nevybočovat z průměru a každým slovem svědčit své oddanosti státní bolševické mašinerii.
Стиль большевистских писаний поразительно оскорби¬телен. Нередко можно встретить в них возмутительные метафоры, подобные следующей метафоре, употреблен-ной Лениным: «... сто тысяч читателей Геккеля означают сто тысяч плевков по адресу философии Маха и Авенариуса». Но еще более омерзительным, чем злоба, является подлое раболепие, очень характерное для советских авторов, боязнь отстать от «генеральной линии партии» и стремление к тому, чтобы все, что ими говорится, было свидетельством их правоверности.

—  Nikolaj Losskij: Dějiny ruské filosofie , kapitola „Dialektický materialismus v SSSR“, s. 586–587.

K jasné ilustraci duchovní atmosfery panující v sovětské filozofii mohou sloužit takové skutečnosti, jako roku 1922 deportace opozičních filozofů ze sovětského Ruska nebo roku 1937 poprava Pavla Florenského.

Průkopníkem filozofické sovětologie byl Josef Maria Bocheński.[9]

Historie editovat

Jedním z nejdůléžitějších směrů ve vývoji sovětské filosofie v poleninském období se stalo studium a zpracování problémů leninské etapy v marxistické filozofii. Do konce šedesátých let vyšlo pět vydání Sebraných spisů V. I. Lenina a třicet sedm svazků Leninských sborníků, do nichž byly pojaty mnohé archivní materiály a dokumenty z Leninova literárního dědictví. V roce 1925 byl poprvé uveřejněn významný fragment K otázce dialektiky, v roce 1929 spatřily světlo světa Filosofické sešity, v roce 1959 byl vydán Leninův konspekt korespondence mezi Marxem a Engelsem, v roce 1965 bylo dokončeno vydání úplných sebraných spisů V. I. Lenina, jejichž součástí se staly i mnohé práce, které dosud nebyly publikovány.[10]

V polovině dvacátých let se začalo s důkladným zkoumáním Leninova teoretického dědictví. Propagování leninismu a zpracovávání Leninova teoretického dědictví se aktivně účastnili Leninovi spolupracovnicí a žáci F. E. Dzeržinskij, Michail Kalinin, S. M. Kirov, Naděžda Krupská, Valerian Kujbyšev, J. V. Stalin, J. M. Jaroslavskij aj. Práce J. V. Stalina Trockismus nebo leninismus?, Základy leninismu, Otázky leninismu a další měly velký význam pro propagování Leninových myšlenek a pro jejich aplikaci v praxi socialistické výstavby. Stalinovy práce však nebyly prosty podstatných nedostatků a chyb.[11]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Мысливченко 2020, s. 771.
 2. САПРЫКИНА, Дарья. Красный луч просвещения: Как в советских вузах преподавали идеологические дисциплины [online]. Gazeta.ru, 18.06.2016 [cit. 2023-08-02]. Dostupné online. (rusky) 
 3. Обществоведение: Учебник для выпускного класса сред. школы и сред. спец. учеб. заведений / Шахназаров Г. X., Боборыкин А. Д., Красин Ю. А., Суходеев В. В. — 20-е изд. — М.: Политиздат, 1982. — 320 с., ил.
 4. Spirkin 1971.
 5. Autorský kolektiv: G.S. Arefjev, A.P. Butěnko, A.F. Zotov, V.Ž. Kelle, Alexandr Titarenko. Základy marxisticko-leninské filosofie. Učebnice pro střední stupeň stranického vzdělávání. Příprava vydání Celková redakce S.M. Kovaleva.; překlad Jiří Bauer, Jan Veselý. 4. vyd. Praha: Svoboda, 1977. 284 s. 
 6. KONSTANTINOV, F. V., a autorský kolektiv v tomto složení: T. I. Ojzerman, A. G. Spirkin, Ch. N. Momdžjan, M. N. Rudkevič aj. Marxisticko-leninská filosofie : Učebnice. Překlad z rus. orig. Osnovy marksistsko-leninskoj filosofii: Václava Steindlová a R. Steindl. 2., přeprac. vyd.. vyd. Praha: Svoboda, 1979. 466, [2] s. 
 7. Батыгин a Девятко.
 8. Losskij 2004, s. 588.
 9. Van Der Zweerde, Evert. “Soviet Philosophy Revisited: Why Joseph Bocheński Was Right While Being Wrong.” Studies in East European Thought, vol. 55, no. 4, 2003, pp. 315–42. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/20099851. Accessed 13 Aug. 2023.
 10. Suvorov 1976, s. 597.
 11. Suvorov 1976, s. 597–598.

Literatura editovat

v češtině
v cizích jazycích

Související články editovat

Externí odkazy editovat