Manufaktura

Manufaktura (z latinského manu facere pracovat rukama) je velká dílna, ve které je práce rozdělena mezi velký počet dělníků, z nichž každý dělá jen dílčí úkony, a to bez významného využití strojů. Manufaktury představují tradiční podobu kapitalistického hospodaření a k tomuto uskutečnění bylo potřeba mnoho podmínek, např. koncentrace individuálního kapitálu, masa dělníků a široký trh pro prodej vyrobených výrobků. Předpokladem vzniku manufaktury byla velká poptávka po určitém druhu zboží a nahromadění prostředků, který její založení umožnil. První manufaktury vznikly ve 14. století ve Flandrech a v italské Florencii. Vyrábělo se v nich především sukno. V 16. století byly soukenické manufaktury hojně zakládány v Anglii. Manufaktury se staly předstupněm strojové tovární velkovýroby.

Historická manufaktura na výrobu porcelánu, Augarten (Leopoldstadt, Rakousko).

VlastnostiEditovat

Výhody

Dělba práce umožnila snížení nákladů a tedy i nižší cenu zboží.

Nevýhody

Výrobek již nebyl „vizitkou“ konkrétního člověka, takže někdy byl méně kvalitní.

Pokud se člověk pokusil o osamostatnění, nebylo pro něj možné začít vlastní firmu, kde by vyráběl produkty, jelikož znal jen malou část celé práce.

Rozdělení manufakturEditovat

Existují dva základní typy manufaktur:

Rozptýlené manufaktury

Byly přechodným jevem a postupně buď zanikly nebo se přeměnily v manufaktury soustředěné. Princip manufaktur rozptýlených byl následující. Dělníci pracovali v několika dílnách, někdy ve svých domech. Domy obešel faktor, rozdal surovinu, vybral hotové zboží a zaplatil mzdu. Předstupněm rozptýlené manufaktury byl nákladnický systém.

Soustředěné manufaktury

Byly velké dílny, do nichž byla soustředěna veškerá výroba.

LiteraturaEditovat

  • KLÍMA, Arnošt. Manufakturní období v Čechách. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 523 s. 
  • MRÁZEK, Otakar. Vývoj průmyslu v českých zemích a na Slovensku od manufaktury do roku 1918. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964. 490 s. 
  • PRECLÍK, Vratislav: Průmysl 4.0 a jeho základní koncept, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červen 2019, roč.XXVIII. , dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 1 - 11

Externí odkazyEditovat