Mandel

rozcestník na projektech Wikimedia

Mandel má více významů, může znamenat:

starou početní nebo váhovou jednotku
  • 15 (číslo) stará míra (čtyři mandele tvořily kopu)
  • mandel je seskupení o patnácti kusech snopů obilí, do kterých se snopy skládaly na poli po svázání posekaného obilí a ve kterých se dosoušely před odvozem do stodol k výmlatu.
  • Mandel (Německo)


příjmení (v cizích jazycích se vyslovuje Mandl nebo Mendl)
zeměpisné označení