Měřicí můstek

Měřicí můstek je elektrický obvod složený ze čtyř impedancí a to tak, že tvoří uzavřený čtyřúhelník. Účelem můstku je zjišťovat impedanci Rx na místě jedné z nich. Přitom impedance R2 je proměnlivá, aby se můstek dal vyrovnat. Při vyrovnaném můstku je úbytek napětí na R1 a R3 stejný (právě tak jako na R2 a Rx), takže mezi body D a B není žádný rozdíl napětí. Galvanometrem v úhlopříčce DB tudíž neteče proud a nezaznamená žádnou výchylku.

Schéma Wheatstonova můstku

Při vyrovnaném můstku tedy platí, že

FunkceEditovat

Můstky se používají k přesnému měření elektrických veličin - kapacity, odporu nebo indukčnosti. Měření můstkovými metodami se zakládá na dosažení rovnováhy mezi větvemi můstku. Tuto rovnováhu zjišťujeme galvanometrem, zapojeným mezi uzly D a B. Na uzlech A, C je pak připojeno střídavé nebo stejnosměrné napájení (podle měřené veličiny: pro kapacitu a indukčnost střídavé, pro odpory stejnosměrné i střídavé, lepší je však stejnosměrné). Společným znakem je napájení, které je připojeno k jedné úhlopříčce můstku, i způsob indikace: indikátor se zapojí k druhé úhlopříčce, vyvažování větví je stejné, pomocí proměnného rezistoru, zapojeného jako reostat.

Měření je přesné, ale jen ve střední oblasti proměnného rezistoru Rx. Proto se měřicí rozsah obvykle omezuje na poměr 1:10 a místo pevného rezistoru R1 se užívá přepínatelná odporová dekáda.

Typy můstkůEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat