Thomsonův můstek

Pro měření velmi malých odporů již nestačí můstky, jako třeba Wheatstoneův, protože u nich nelze vyloučit vliv přechodových odporů přívodních svorek a propojovacích vodičů. Tento můstek jako první sestavil William Thomson.

FunkceEditovat

 
Schéma Thomsnova můstku pro měření malých odporů, tzv. dvojitý můstek

U tohoto můstku se odstraní vliv parazitních odporů použitím dvojitých přívodů. Pro velikost odporu měřeného Thomsonovým můstkem platí:

 

Musí však být splněna vedlejší podmínka rovnováhy:

 

Splněním vedlejší podmínky rovnováhy se obvykle řeší použitím dvojité odporové dekády   a stejných rezistorů  . Pro přesnost můstku je nutné, aby odpor spojky   byl co nejmenší, nejvýše roven  .

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat