Místní akční skupina Stolové hory

Místní akční skupina (MAS) Stolové hory, z. s., je jednou z mnoha místních akčních skupin, které v Česku působí. Smyslem jejich založení je rozvoj venkova, mimo jiné prostřednictvím dotací. Výhodou těchto dotací je, že jsou vyhrazeny pouze pro území, kde MAS působí. O dotaci se tudíž uchází menší množství žadatelů, je snadnější ji získat.

Místní akční skupina Stolové hory
Mapa území MAS Stolové hory
Mapa území MAS Stolové hory
Formazapsaný spolek
PředsedaMgr. Jiří Škop (město Police nad Metují)
SídloMasarykovo nám. 98 549 54 Police nad Metují
Datum založení6. března 2012
Poloha
KrajKrálovéhradecký kraj
OkresNáchod
Kontakt
IČO22741453 (VR)
E-mailrejchrt@mas-stolovehory.cz
Webwww.mas-stolovehory.cz
Některá data mohou pocházet z datové položky.

MAS Stolové hory  je spolek zaměřený na podporu a rozvoj regionů Hronovska, Policka a města Náchod. Působí tedy na území od Náchoda po Pěkov a od Stárkova po Žďárky. Spolek byl zaregistrován v březnu 2012 a administrativně jej tvoří 14 obcí, z toho 4 mají status města a 2 městyse. MAS Stolové hory sdružuje více než 50 členů. Jsou mezi nimi obce, podnikatelé, zemědělci, neziskové organizace a další místní občané. V roce 2018 žilo na území MAS Stolové hory 37 999 obyvatel.

MAS Stolové hory v současné době provádí dva velké projekty. Realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), který je podrobněji představena v části Rozvoj a dotace, a Místní akční plán vzdělávání (MAP), který je podrobněji představen v kapitole Rozvoj vzdělávání.

Název Stolové hory byl navržen a přijat s ohledem na to, že stolové hory s pískovcovými skalními městy jsou charakteristickým znakem celého území, přičemž se na jeho území nejen nacházejí (Ostaš), ale zároveň ho i ohraničují (Bor, Hejšovina). Region otevírá vstup do Broumovského výběžku, který je lemován Krkonošemi a Orlickými horami. Více než 73% území MAS Stolové hory spadá do CHKO Broumovsko.

Územní působnost

editovat
 • Bezděkov nad Metují
 • Bukovice
 • Česká Metuje
 • Hronov
 • Machov
 • Náchod
 • Police nad Metují
 • Stárkov
 • Suchý Důl
 • Velké Petrovice
 • Velké Poříčí
 • Vysoká Srbská
 • Žďár nad Metují
 • Žďárky

Rozvoj a dotace

editovat

Cílem MAS Stolové hory je rozvíjet region, ve kterém působí. A proto je nezbytné toto území dokonale znát, vědět, co místním obyvatelům chybí a jaké jsou jejich představy o fungování regionu. Základní vizí je, aby region byl příjemným místem pro život, respektujícím své přírodní a kulturní dědictví. Územím s dostatečně dostupnou infrastrukturou a službami, nabízející pracovní uplatnění, místem s fungujícím podnikatelským prostředím, využívajícím také potenciál udržitelného cestovního ruchu, jímž území disponuje.

Základem pro rozvoj každého území je strategické plánování, aby rozvoj byl koordinovaný a vedl ke spokojenosti většiny obyvatel. Proto je vytvořena strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), v rámci které jsou pak podporovány aktivity vedoucí k naplňování již zmíněné vize. Prozatím byla vytvořena SCLLD na programové období 2014–2020 a momentálně se připravuje další SCLLD na následující období v letech 2021–2027.

Na základě SCLLD jsou v rámci rozvoje regionu přerozdělovány finanční prostředky získané z fondů EU na projekty v oblastech zemědělství, životního prostředí, občanské vybavenosti, podnikání nebo zaměstnanosti. V rámci SCLLD na období let 2014 až 2020 bylo do území získáno více než 95 milionů korun. Na fotky některých projektů je možné se podívat na konci této kapitoly.

Rozvoj vzdělávání

editovat

Rozvoj vzdělávání je realizován ve spolupráci s MAS Mezi Úpou a Metují skrz Místní akční plán vzdělávání (MAP) na území Policka, Hronovska, Červenokostelecka, Českoskalicka a Náchoda. Smyslem projektu MAP je zajistit podporu vzdělávacím organizacím a všem, kterých se týká vzdělávání dětí a mládeže do 15 let. MAP podporuje spolupráci a komunikaci mezi vzdělavateli a rodiči. V projektu jsou zapojeni pedagogové, pracovníci škol, zaměstnanci vzdělávacích zařízení a rodiče. Společně připravujeme konference, workshopy, semináře a projektové dny. Hlavními tématy jsou čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti, předškolní vzdělávání, kariérové poradenství, kyberšikana a globální rozvojové vzdělávání. Cílem projektu je spokojené a vzdělané dítě, které je připravené na život.

Další aktivity a projekty

editovat

Mimo dotační zaměření se MAS Stolové hory zaměřuje na další činnosti, které napomáhají rozvíjet region. Podpora soudržnosti je zásadní. MAS Stolové hory pořádá či spolupořádá akce, které prohlubují znalosti v oblasti vzdělávání, školství, přírody a krajiny. Ani kulturní a společenský život nestojí na okraji zájmu, takže jsou podporovány neziskové organizace v regionu. Dále jsou organizována setkání pro kolegy z ostatních MAS nejen z Královéhradeckého kraje, ale i celé republiky nebo také setkání se zástupci obcí.

Dá se vypíchnout například výsadba lípy svobody ve Stárkově v roce 2018, pořádání workshopu "Jak na komunitní projekty" ve spolupráci s Nadací VIA nebo pořádání semináře o agrolesnictví.

V květnu 2020 MAS Stolové hory nominovala jabloň u Lidmanů z Machovské Lhoty do ankety Strom roku za podpory současného majitele restaurace a penzionu U Lidmanů, městyse, místní školy a zahrádkářů a Kladského pomezí o. p. s. V říjnu 2020 proběhlo vyhlášení výsledků ankety, ve které jabloň zvítězila a postoupila tak do evropského kola soutěže, kde se umístila na 7. místě.

Obecně o místních akčních skupinách

editovat

Místní akční skupiny jsou společenstvím venkovských obyvatel, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí, a institucí), nezávislým na politickém rozhodování. Pomáhají vašim nápadům od vzniku, přes jejich financování až po realizaci. Podporují rozvoj podnikání, pečují o krajinu, rozvíjí vzdělávání a sociální programy. Jsou tu pro všechny, kteří na venkově žijí a pracují.

Místních akčních skupin je po celé ČR takřka 180 a pokrývají drtivou většinu jejího území (mimo města nad 25 tis. obyvatel). Propojují tisíce drobných podnikatelů, neziskových organizací, obcí a veřejných institucí. Společně s nimi aktivují ekonomický, sociální a environmentální rozvoj ve svých regionech, zlepšují kvalitu života a pomáhají venkovu vyrovnávat se s místními i celosvětovými trendy a hrozbami. Podporují chytré a inovativní nápady, iniciují spolupráci a síťování, strategicky plánují.

Externí odkazy

editovat